Sesiunea de Comunicari Stiintifice Studentesti 2019

ÎNSCRIERE

In zilele de 10-11 Mai 2019 va avea loc, la nivelul UPB şi implicit al Facultăţii şi Departamentelor, Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti 2019 (SCSS 2019).

Vă rugăm să participaţi la lucrările acesteia, pentru a vă prezenta preocupările şi rezultatele. Sesiunea este dedicată atât studenţilor de la programele de licenţă, cât şi celor de la programele de master.

Termenul limită pentru înscriere este 18 aprilie 2019, dar pentru cazuri deosebite există posibilitatea de a înscrie lucrarea în ziua susţinerii, direct la comisia de examinare. În acest caz, lucrarea nu va apărea in programul tipărit, dar va fi inclusă în raportul desfăşurării secţiunii ca lucrare suplimentară şi va putea candida la premiile oferite. Pentru fiecare sectiune exista 4 premii în cuantum de 400 lei, 300 lei, 200 lei și respectiv 100 lei.

Programul tipărit al fiecărei secţiuni va fi înmânat tuturor celor înscrişi şi va avea specificate locul, data şi ora desfăşurării acesteia, componenţa comisiei de examinare, precum şi lista lucrărilor înscrise şi a autorilor acestora.

DESFASURARE

In zilele de 10-11 Mai 2019 va avea loc, la nivelul UPB şi implicit al Facultăţii noastre, Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti 2019 (SCSS 2019).

Lista sectiilor  de comunicari stiintifice studentesti, mai 2019

Cod sectie Nume sectie Comisie Sala Ora incepere
02-01 Comunicare Profesionala Președinte: Conf. Popadiuc Ștefania
Membru: Conf. dr. ing. Radu Porumb
Membru: Prof. dr. ing. Bogdan Nicoara
Membru: Ș.l. dr. ing. Tudor Leonida
Membru: Ș.l. dr. ing. Alexandru Mandiș
Secretar: As. drd. ing. Mădălina Călin
EI 109 14:00
02-02 Mecanica Fluidelor, Hidraulică și Aplicații Prof. Corneliu Bălan 

02-03 Mașini și Sisteme Hidraulice Prof. Vasiliu Daniela

02-04 Ingineria Mediului Prof. Lăcrămioara Diana Robescu


02-05 Producerea Energiei Electrice în CTE și CNE Prof. Dupleac Daniel
Conf. Cenușă Victor


02-06 Eficiența Energetică și Surse Regenerabile de Energie Președinte: Prof. Dincă Cristian
Membru: Prof. Lăzăroiu Gheorghe
Membru: Prof. Apostol Tiberiu
Membru: Prof. Pătrașcu Roxana
Membru: Prof. Mărculescu Cosmin
Membru: Conf. Ionescu Constantin
Secretar: drd. Adrian Stan
EHs001 9:00
02-07 Proiectarea, Exploatarea si Mentenanța Instalațiilor Electrice din Centrale și Stații Prof. Costinaș Sorina
Conf. Scripcariu Mircea


02-08 Electroenergetică Conf. Costea Marian

02-09 Optimizări si Piața de energie electrică Prof. Dumbravă Virgil

REZULTATE

  • Comunicare Profesionala

  • Mecanica fluidelor, hidraulica si aplicații

  • Mașini si sisteme hidraulice

  • Ingineria mediului

  • Producerea energiei electrice in CTE si CNE

  • Eficienta energetica si surse regenerabile de energie

  • Proiectarea, exploatarea si mentenanța instalațiilor electrice din centrale si stații

  • Electroenergetica

  • Optimizări si Piața de energie electrica