Orar / Grupe (Anul Universitar 2021/2022)

Regulament de organizare a studiilor (descarca)

Orarul* semestrului I

LICENTA: Anul I | Anul II | Anul III | Anul IV

Masterat: Anul I I Anul II

* orarul disciplinelor liber alese va fi afisat pe platforma de cursuri - moodle in cadrul modulelor aferente disciplinelor.

Grupe (Anul Universitar 2021/2022)

LICENȚĂ: Anul I | Anul II  |  Anul III  |  Anul IV

Masterat: Anul I  |  Anul II

Structura anului universitar 2021 - 2022 (descarca)

Calendarul Semestrului I al Anului universitar 2021/2022