Planificare Examene

Sesiune Restante on-line: 30 august - 10 septembrie 2021 

  • Licenta Anul I
  • Licenta Anul II
  • Licenta Anul III
  • Licenta Anul IV
  • Masterat Anul I
  • Masterat Anul II

Organizarea sesiunii de examene din semestrul II al anului universitar 2020-2021

Hotararea de Senat privind desfășurarea și finalizarea activităților didactice din semestrul II, an universitar 2020-2021 în Universitatea Politehnica din București

In sesiunea de vară iunie a anului universitar 2020-2021 evaluarea cunostiiţelor studenţilor se face în sistem on-line utilizând platformele Moodle şi/sau Teams. Cadrele didactice au obligaţia să informeze studenţii asupra modalităţii de desfăşurare a examenului înainte de începerea sesiunii de examene, odată cu stabilirea programării examenelor.

Prezentele reglementări se aplică şi colocviilor din semestrul II al anului universitar 2020-2021.

Evaluarea se face în ziua şi la ora stabilite pentru examen, în intervalul de timp alocat conform programării examenelor.

Examinarea se desfăşoară cu participarea a 2-3 cadre didactice, dintre care unul este titularul de disciplină.

Rezultatele finale ale examenului se comunică studenţilor într-un interval de cel mult 3 zile de la data finalizării examenului.

Cadrele didactice titulare de disciplină au obligaţia să informeze studenţii asupra rezultatelor obţinute (punctaj) pentru activitatea pe parcurs din semestru înaintea începerii sesiunii, respectiv până cel târziu la finalul ultimei săptămâni de predare din semestru.

Cadrul didactic poate solicita identificarea studentului care participă la examinare prin prezentarea carnetului de student sau a unui act de identitate, precum şi prin activarea camerei video dacă se utilizează platforma Teams (in cazul în care există studenţi care nu dispun de echipamentele necesare realizării identificării, facultăţile vor pune la dispoziţia acestor studenţi un spaţiu adecvat dotat.).

Se recomandă includerea în examinare a unei probe orale: fie o probă orală unică pe Teams, fie o probă test în Moodle urmată de o probă orală pe Teams, pentru a garanta proprietatea cunostinţelor evaluate.

Directorii de departamente trebuie să asigure o modalitate uniformă de examinare pentru seriile de predare în cadrul aceleiaşi discipline.

Planificarea examenelor din fiecare facultate se face astfel încât să nu existe un număr mare de examene care se desfăşoară pe Moodle în aceeaşi zi şi exact în acelaşi interval orar.

Utilizarea platformei Moodle din sistemul informatic integrat pentru activităţi didactice online al UPB.

Examinarea se poate face cu teste cu subiecte tip grilă sau tip eseu (sau alte tipuri de subiecte puse la dispoziţie de platformă).

Pentru redactarea testelor de tip grilă se poate consulta „Ghidul minimal de utilizare a platformei Moodle pentru evaluarea studenţilor folosind teste grilă" (disponibil la https://my.upb.ro).

Pentru redactarea testelor de tip eseu se poate consulta „Ghidul minimal de utilizare a platformei Moodle pentru evaluarea studenţilor folosind examen scris (Assignment / Lucrare)" (disponibil la https://my.upb.ro).

Examenul cu teste cu subiecte de tip grilă sau de tip eseu poate fi urmat de un examen oral desfăşurat pe platforma Teams.

In timpul desfăşurării testului pe Moodle, se poate utiliza opţiunea Safe Exam Browser. Safe Exam Browser este un browser de web specific care impune o serie de restricţii (de exemplu studenţii nu pot comuta la o altă aplicaţie, nu pot utiliza Win+Tab, Alt+Tab, Ctri+Alt+Del, Alt+F4, Print Screen, Cmd+Tab, etc.); studenţii trebuie să descarce şi aibă acest browser instalat în prealabil pe dispozitivul pe care îl folosesc pentru test. Detalii despre restricţii, utilizare, configurare şi instalare sunt disponibile la https://docs.moodle.org/310/en/Safe_Exam_Browser

Utilizarea platformei Teams din sistemul informatic integrat pentru activităţi didactice online ai UPB.

În acest caz examinarea este de tip oral. Examinarea orală poate consta într-o serie de întrebări la care studentul răspunde direct sau în simularea unui examen oral clasic, respectiv fiecare student primeşte câte un subiect şi după un timp prestabilit examinatorul iniţiază un dialog cu studentul examinat.

Pentru fiecare student care este examinat participă la „întalnire" minim 2 cadre didactice.

Este la latitudinea cadrului didactic dacă examenul oral este înregistrat sau nu. În cazul în care cadrul didactic hotărăşte înregistrarea probei orale, studentul trebuie informat în consecinţă.

Pentru o bună organizare, se pot consulta materialele prezentate în cadrul workshop-urilor „Bune practici în mediul on-line" şi „De la teorie la practică" (disponibile pe https://my.upb.ro),