Proiect de Disertatie

Programul de primire a documentelor pentru sesiunea iunie 2017!!!

Comisiile pentru examenul de disertatie - master - iunie 2017

Comisiile pentru examenul de disertatie - septembrie 2017

Formular pentru elaborarea temei lucrarii de disertatie (Anexa 1b)

Model pentru elaborarea lucrarii de disertatie (Anexa 2b)

Fiecare absolvent trebuie să depună la Secretariatul facultății, următoarele documente:

  1. Cerere de înscriere la examen (Anexa 4b). Formularul se completează și se semnează de către absolvent și se avizează de conducătorul științific al lucrării de disertație.
  2. Fișa de lichidare, completată și semnată (formularul se obține de la secretariatul facultății, personal).
  3. Copie a buletinului/cărții de identitate.
  4. Două fotografii recente, pe hârtie fotografică color, MATĂ, format 3x4 cm.
  5. Chestionar (Chestionar_insertie).
  6. Referatul conducătorului științific al lucrării de disertație (Anexa 3b) va fi în plic, predat la înscriere.
  7. Declarația de originalitate a lucrării de disertație (Anexa 5b).

Nu vor fi înscriși absolvenții care nu au la dosar diploma de bacalaureat în original, diploma de licență în original, foaia matricolă în original sau care nu au achitat taxele integral.

Înscrierea candidaţilor pentru susţinerea examenului de disertaţie este individuală şi personală.