Proiect de Diploma

Programare primire proiecte licenta - sesiunea septembrie 2017!!!

Comisiile pentru examenul de diploma - sesiunea septembrie 2017

Programare primire proiecte licenta - sesiunea iulie 2017!!!

Comisiile pentru examenul de diploma - sesiunea iulie 2017

Formular pentru elaborarea temei proiectului de diploma (Anexa 1a)

Model pentru elaborarea proiectului de diploma (Anexa 2a)

Fiecare absolvent trebuie să depună la Secretariatul facultății, următoarele documente:

  1. Cerere de înscriere la examen ( Anexa 4a ). Formularul se completează și se semnează de către absolvent și se avizează de îndrumătorul de proiect.
  2. Adeverință de predare a proiectului de diplomă, eliberată de secretarul comisiei de examen (Anexa 6a). Proiectele se vor preda secretarului comisiei. Tema de proiect va fi inclusă în lucrare, cu toate aprobările, după pagina de titlu.
  3. Fișa de lichidare, completată și semnată (formularul se obține de la secretariatul facultății, personal).
  4. Copie a buletinului/cărții de identitate.
  5. Două fotografii recente, pe hârtie fotografică color, MATĂ, format 3x4 cm.
  6. Referatul cadrului didactic îndrumător (Anexa 3a) va fi în plic, predat la înscriere.
  7. Declarația de originalitate a proiectului de diplomă (Anexa 5a).

Nu vor fi înscriși absolvenții care nu au la dosar diploma de bacalaureat în original, foaia matricolă în original sau care nu au achitat taxele integral.

Înscrierea candidaţilor pentru susţinerea examenului de diplomă este individuală şi personală.