Examenul de Diploma

REGULAMENTE

R E G U L A M E N T privind organizarea şi desfăşurarea examenelor
de finalizare a studiilor pentru anul universitar 2019-2020

ANUNTURI


Comisiile pentru susținerea proiectelor de diploma se întrunesc în ziua susținerii examenului de diploma pe platforma Microsoft Teams.

Pentru a asigura buna desfășurare a examenului de diploma, membrii comisiei de examinare vor fi prezenți în ziua examenului în Universitatea POLITEHNICA din București, iar documentele vor fi semnate în aceeași zi, după finalizarea examenului.


Cererea online de inscriere la examen se semenaza doar de catre student, se scaneaza si se trimite catre secretariatul facultatii. Cadrul didactic coordonator va viza cererea la secretariatul facultatii.


Absolvenții vor depune la Secretariatul facultății proiectul de diplomă în original până la data de 09.10.2020. Eliberarea adeverinței de absolvire/diplomei se face după predarea la Secretariatul facultății a variantei tipărite a proiectului de diplomă.


Înscrierea

Înscrierea absolvenţilor, care provin din UPB, pentru examenul de diplomă se efectuează individual, ȋn perioada 15.06-19.06.2020, pentru fiecare program de studii de licenţă.

Se pot prezenta la examenul de diplomă numai candidaţii care au promovat toate activităţile obligatorii cuprinse în planul de învăţământ şi nu au datorii financiare sau materiale faţă de universitatea absolvită, astfel: 

 1. absolvenţii din promoţia 2020;
 2. absolvenţii din promoţiile anterioare, care nu au susţinut sau nu au promovat examenul de finalizare a studiilor, indiferent de anul absolvirii. 

Fiecare absolvent va trimite către Secretariatul facultății, la adresa de e-mail raluca.nicolau@upb.ro, următoarele documente, incluse într-o arhivă cu numele Nume_Prenume_grupa_seria:

 • cererea online de înscriere la examen se semnează și se trimite scanată;
 • dovada eliberată de secretarul comisiei de examen că a predat on-line proiectul de diplomă;
 • copia buletinului/cărții de identitate sau a paşaportului în format electronic, scanat.
 • declaraţia de originalitate a proiectului de diplomă se completează, se semnează și se trimite scanată;
 • dovada completării chestionarului de angajabilitate de pe https://studenti.pub.ro/;
 • pentru studenţii străini, pe lângă actele de studii ȋn original, traducerea legalizată şi achitarea taxelor de studii, li se verifică şi datele personale.
 • copia Scrisorii/Ordinului Ministerului de acceptare la studii (numai pentru studenţii străini) transmisă online.

 Următoarele documente se vor depune la secretariatul facultății până la 09.10.2020:

 • două fotografii realizate recent, pe hârtie fotografică, color, format 3x4 cm;
 • Scrisoarea/Ordinul Ministerului de acceptare la studii (numai pentru studenţii străini) în original.

Fiecare absolvent va încărca 2 documente pe platforma de cursuri online (Moodle) https://energ.curs.pub.ro/2019/, în secțiunea destinată fiecărei specializări, până la data de 19.06.2020i. Absolventii din acest an sunt inscrisi din oficiu. Va rog sa luati legatura cu responsabilul informatic la adresa adi.stan@upb.ro, pentru a fi adaugati in sectiunea destinata fiecarei specializari, daca sunteti absolvent din ani anteriori.

 • proiectul de diplomă în format electronic
 • tema proiectului de diplomă semnată și scanată

După ce lucrarea de diplomă este încărcată pe platforma Moodle, secretarul comisiei va trimite un mesaj de confirmare pe adresa de e-mail cu care studentul este înregistrat pe platforma Moodle. Acest mesaj reprezintă dovada că a predat on-line proiectul de diplomă, pe care absolventul o va include în documentele pentru înscrierea la examenul de diplomă.

Coordonatorul lucrării de diplomă, până la data de 19.06.2020:

 1. Trimite studentului Tema lucrării de diplomă semnată şi scanată.
 2. Trimite secretarului comisiei Referatul de apreciere asupra lucrării de diplomă.

Secretarul comisiei de diplomă va descărca tema proiectului de diplomă și referatul de apreciere corespunzătoare fiecărui absolvent și le va trimite către Secretariatul facultății, la adresa de e-mail raluca.nicolau@upb.ro. Documentele printate se semnează pentru conformitate cu originalul de către cadrul didactic coordonator până la data de 26.06.2020, la Secretariatul facultății.

Studenţii vor ȋncărca prezentarea și vor completa chestionarul facultății privind insertia pe piata muncii, pe platforma de cursuri online (Moodle) https://energ.curs.pub.ro/2019/, în secțiunea destinată fiecărei specializări,  până cel târziu cu o zi ȋnainte de ziua susţinerii examenului.

Pentru prezentarea lucrării de diplomă timpul alocat unui student este: 10 minute pentru prezentare şi 10 minute pentru ȋntrebări din partea comisiei.

Listele cu programarea pe zile și ora exactă pentru susţinerea probelor de examen pentru fiecare candidat vor fi afișate pe site-ul facultății până la data de 26.06.2020.

Calendar pentru sustinerea Examenului de Diploma

DOMENIUL

PROGRAMUL DE STUDII DE LICENTA

COMPONENŢA COMISIEI

DATA

Link Microsoft Teams

Inginerie Energetică

Energetică şi Tehnologii Nucleare

1. Prof.dr.ing. Ilie PRISECARU - preşedinte
2. Prof. dr. ing. Niculae MIHAILESCU - membru
3. Prof. dr. ing. Daniel DUPLEAC – membru
4. S.l. dr. ing. Andrei BUDU – membru
5. Ş.l. dr. ing. Lazaro Gabriel PAVEL - membru
1. As. drd. ing. Roxana NISTOR – secretar (roxanamihaelanistorvlad@gmail.com)

29-30 iunie, 1 iulie 2020

ora 9:00

 Inginerie Energetică

Hidroenergetică

1. Prof. dr. ing. Sanda-Carmen GEORGESCU – preşedinte
2. Conf. dr. ing. Georgiana DUNCA – membru
3. Conf. dr. ing. Daniela Elena GOGOAȘE NISTORAN – membru
4. Conf. dr. ing. Liana Ioana VUȚĂ – membru
5. Ş.l. dr. ing. Angela NEAGOE – membru
6. Ş.l. dr ing. Eliza Isabela TICĂ – secretar (eliza.tik@gmail.com)

1-2 iulie 2020,

ora 9.00

Inginerie Energetică

Managementul Energiei

1. Prof. dr. ing. Horia NECULA - preşedinte
2. Prof. dr. ing. Ileana BĂRAN - membru
3. Prof.dr.ing. Pătraşcu Roxana - membru
4. Conf. dr. ing. Mircea SCRIPCARIU - membru
5. Conf. dr. ing. Radu PORUMB - membru
6. Conf. dr. ing. Constantin IONESCU – membru
7. Sl.dr.ing. Ionut BITIR - membru
1. As. dr. ing. Virginia VASILE – secretar (vasile.virginia@gmail.com)

29-30 iunie şi 1 iulie 2020,

ora 9.00

 Inginerie Energetică

Ingineria Sistemelor Electroenergetice

1. Prof. dr. ing. Ion TRIŞTIU – preşedinte
2. Prof. dr. ing. Ioana FĂGĂRĂŞAN – membru
3. Prof. dr. ing. Sorina COSTINAŞ – membru
4. Prof. dr. ing. Virgil DUMBRAVĂ – membru
5. Conf. dr. ing. Marian COSTEA – membru
6. Conf. dr. ing. Radu PORUMB – membru
7. As. drd. ing. Irina PICIOROAGĂ – secretar (picioroaga.irina@gmail.com)

29-30 iunie 2020,

ora 9.00

 Inginerie Energetică

Termoenergetică

Prof.dr.ing. George DARIE – preşedinte
Prof.dr.ing. Florin ALEXE – membru
Prof.dr.ing. Gabriel NEGREANU - membru
Prof.dr.ing. Cosmin MĂRCULESCU – membru
Conf.dr.ing. Victor CENUŞĂ – membru
Sl. dr. ing. Diana TUTICA– membru
Sl.dr.ing. Mihaela NORIŞOR – membru
Sl. dr. ing. Bogdan CARUTASIU –secretar (carutasiu@gmail.com)

30 iunie şi 1-3 iulie 2020,

ora 9.00

Ingineria Mediului

Ingineria şi Protecţia Mediului în Industrie

1. Conf.dr.ing. Gabriela Elena DUMITRAN – preşedinte
2. Prof. dr. ing. Lăcrămioara Diana ROBESCU – membru
3. Prof. dr. ing. Cristian Florian DINCĂ – membru
4. Ș.l. dr. ing. Mihaela Amalia DIMINESCU – membru
5. Ș.l.dr.ing. Marius Daniel BONTOȘ – membru
6. Ș.l. dr. ing. Corina BONCESCU – secretar (corina.boncescu@gmail.com)

1 iulie 2020,

ora 9.00

Inginerie şi Management

Inginerie Economică în Domeniul Electric Electronic Şi Energetic

1. Prof. dr. Ing. Virgil DUMBRAVA – preşedinte
2. Conf. dr. ing. George Cristian LĂZĂROIU – membru
3. Ş.l. dr. ing. Ionuţ BITIR – membru
4. S.l. dr. ing. Cătălina ALEXE – membru
5. S.l. dr. ing. Gabriela IONESCU - membru
6. As. drd. ing. Mirona Ana Maria POPESCU– secretar (mirona.popescu15@gmail.com)

3 iulie 2020, ora 9,00

Ştiinţe Aplicate

Informatică Industrială

1. Prof. dr. ing. Constantin BULAC - președinte
2. Prof. dr. ing. Virgil DUMBRAVĂ- membru
3. Prof. dr. ing. Ion TRIŞTIU - membru
4. Conf. dr. ing. Radu PORUMB - membru
5. Ș.l. dr. ing. Dorian Octavian SIDEA – membru
6. Ş. l. dr. ing. Nicoleta ARGHIRA – membru
7. As. drd. Andreea IANȚOC – secretar (agiantoc@yahoo.com)

1-2 iulie 2020,

ora 9.00Rezultate Examen de Diploma

DOMENIUL

PROGRAMUL DE STUDII DE LICENTA

REZULTATE

Inginerie Energetică

Energetică şi Tehnologii Nucleare

 Inginerie Energetică

Hidroenergetică

Inginerie Energetică

Managementul Energiei

 Inginerie Energetică

Ingineria Sistemelor Electroenergetice

 Inginerie Energetică

Termoenergetică

Ingineria Mediului

Ingineria şi Protecţia Mediului în Industrie

Inginerie şi Management

Inginerie Economică în Domeniul Electric Electronic Şi Energetic

Ştiinţe Aplicate

Informatică Industrială