Accesare platforma cursuri

În primele 4 săptămâni ale semestrului I 2020-2021, toate activitățile didactice se vor desfășura în sistem on-line.

Pentru desfășurarea activităților didactice on-line UPB pune la dispoziția studenților și cadrelor didactice două platforme:

  1. Platforma de învățare on-line a Universității POLITEHNICA din București (www.curs.upb.ro)

  2. Platforma MS Teams

Ghidurile destinate studenților pentru activitățile on-line din acest semestru, pentru folosirea platformelor my.upb.ro și cea de ticketing se pot consulta folosind următorul link: https://my.upb.ro/ghid-studenti

Grupele de studiu le găsiți în secțiunea Studenți/Orar.