Camine

Anul univ. 2017/2018

CAZARE FACULTATEA ENERGETICĂ

Anul universitar 2017-2018

 
Cazarea studenților Facultății de Energetică se va face, între orele 800 – 1400, după următorul program:

ANUL

MIERCURI

20.09.2017

JOI

21.09.2017

VINERI

22.09.2017

SÂMBĂTĂ

23.09.2017

I (Licență)

Fete

EH-110

 

 

 

 

Băieți

P26 – EC 001

P17 – EC 003

 

 

 

II

(Licență)

Fete

 

 

EH-110

 

 

Băieți

 

P26 – EC 001

P17 – EC 003

 

 

III și

IV

(Licență)

 

Fete

 

 

 

EH-110

 

Băieți

 

 

P26 – EC 001

P17 – EC 003

 

I și II

Master

Fete

 

 

 

 

EH-110

Băieți

 

 

 

P26 – EC 001

P17 – EC 003

 

1. Studenții anului I-licență vor fi îndrumați spre amfiteatrele de cazare, din fața Facultății de Energetică.

2. Documente obligatorii pentru obținerea cazării:

 • carte de identitate / buletin de identitate
 • timbru fiscal de 5 lei

 Acolo unde este cazul, pentru a beneficia de reducerile acordate de UPB, se prezintă comisiei de cazare documentele specifice (absența acestora implică plata integrală a tarifelor de cazare):

 • studentii copii ai personalului didactic și didactic ertifica aflat în activitate (pe baza certificatului de nastere si a unei adeverinte eliberata/vizata de Inspectoratul Scolar) (Legea educației naționale nr. 1/2011, actualizată în 2017 la art. 277);
 • studentii copii ai personalului didactic și didactic ertifica pensionat din sistemul de învățământ (pe baza certificatului de nastere si a unei adeverinte eliberata/vizata de Inspectoratul Scolar), (Legea educației naționale nr. 1/2011, actualizată în 2017 la art. 277);
 • studentii copii orfani de unul sau ambii părinți care au activat în invatamant (pe baza certificatului de nastere si a unei adeverinte eliberata/vizata de Inspectoratul Scolar);
 • studentii orfani de ambii parinti (pe baza certificatului de nastere si a certificatelor de deces ale ambilor parinti);
 • studenţii proveniţi dintr-un centru de plasament (pe baza documentelor care sa dovedeasca faptul ca provin dintr-un centru de plasament);
 • studentii straini bursieri ai statului roman (pe baza documentelor care sa dovedeasca faptul ca sunt bursieri ai statului roman);
 • studenţii cu un părinte decedat si venit net mediu pe membru de familie sub salariul minim pe economie, comunicat de Institutul de Statistică (pe baza certificatului de nastere, al certificatului de deces al parintelui si al documentelor care sa dovedeasca faptul ca venitul net mediu pe membru de familie este sub salariul minim pe economie, comunicat de Institutul de Statistică);
 • studentii copii ai eroilor-martiri ai Revolutiei Romane din decembrie 1989 (pe baza certificatului de nastere si al certificatului doveditor care atesta faptul că un parinte este considerat erou-martir al Revolutiei Romane din 1989);
 • studenţii cu handicap grav si accentuat (pe baza unui/unei ertificate/adeverinte care sa ateste incadrarea in grad si tip de handicap conform Legii nr. 448/2006 republicata 2008, art.16 alin.(8) – Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1 din 03/01/2008).

 
Procedura de cazare:

 1. Repartițiile de cazare vor fi afișate la intrarea în facultate, pentru fiecare cămin în parte.
 2. In funcție de căminul în care a fost repartizat, fiecare student se prezintă în sala arondată, unde primesc documentele care trebuiesc completate (fișa pentru viza de domiciliu flotant, etc.). Tot aici vor achita taxele aferente. Vor beneficia de asistență la completarea documentelor din partea membrilor echipelor de cazare.
 3. Cu documentele completate se prezintă la sala de consiliu de lîngă Decanatul Facultății de Energetică pentru primirea contractului de închiriere, semnarea documentelor și înregistrarea lor de către prodecan.
 4. Cu documentele complete și semnate se prezintă la căminul unde a fost repartizat pentru a-și lua în primire locul.

 Foarte important:

 • Studenții care au restanțe la plata taxelor de școlarizare/refacere disciplină,  se află în situație de Exmatriculare. Aceștia nu beneficiază de cazare, neavând calitatea de student. Fără rezolvarea acestui aspect cazarea nu este posibilă!
 • Cererile de cazare ale studenților repetenți vor fi analizate după data de 25 septembrie, dacă își depun documentele pentru înmatriculare
 • Studenții anului I-licență care au preferințe legate de colegii de cameră și le pot exprima pe adresa de mail constantin.dragoi@upb.ro.
 • Studenții se vor prezenta pentru ridicarea repartiției de cazare în zilele în care au fost programați.

 

DECAN,

Prof.dr.ing. Horia NECULA

ANUNȚ CAZARE FACULTATEA ENERGETICĂ - 13.09.2017

În atenția studenților Facultății de Energetică care au locuit pe perioada verii în căminele universității:

În perioada 13-15 septembrie se va proceda la cazarea studenților Facultății de Energetică  (viitorul an de studii II, III, IV - licență și viitorul an de studii II master), care au locuit pe perioada verii în căminele universității, pe locurile aferente anului universitar 2017-2018, respectiv în căminele P8, P17 și P26.

În acest sens:

 • Fiecare student se va prezenta la Administrația căminului unde a locuit în anul anterior pentru a-și lua în primire camera;
 • Fiecare student se cazează în camera deținută în anul universitar 2016-2017, după ce face dovada că a locuit pe perioada vacanței în campusul studențesc (dovada lichidării în căminul în care a locuit).
 • Fiecare student are obligația ca, în perioada 20-24 septembrie, în funcție de programul afișat la facultate, să se prezinte pentru a achita regia de cămin și pentru a intra în posesia contractului de închiriere. Tot în acest timp se vor primi și răspunsurile pentru cererile de mutare/schimb de locuri etc., depuse la secretariat.
 • Aceasta este o cazare provizorie până la îndeplinirea cerințelor de la punctul 2. Neîndeplinirea acestora atrage automat pierderea repartiției pentru locul din cămin.


FOARTE IMPORTANT:

Studenții care au restanțe la plata taxelor de școlarizare/refacere disciplină,  se află în situație de Exmatriculare. Aceștia nu beneficiază de cazare, neavând calitatea de student. Fără rezolvarea acestui aspect cazarea nu este posibilă!


Cazarea studenților (anii I-IV licență, anii I-II master) care nu au locuit pe perioada verii în campusul universitar se va face în perioada 20-24 septembrie, după un program ce va fi afișat.