Camine

Anul univ. 2016/2017


ANUNȚ CAZARE FACULTATEA ENERGETICĂ


Cazarea studenților Facultății de Energetică se va face, între orele 8:00 – 16:00, după următorul program:

ANUL

JOI

29.09.2016

VINERI

30.09.2016

SÂMBĂTĂ

01.10.2016

I (Licență)

Fete

EH-110

 

 

 

Băieți

P26 – EC 001

P17 – EC 003

 

 

II și III

(Licență)

Fete

 

 

EH-110

 

Băieți

 

P26 – EC 001

P17 – EC 003

 

IV

(Licență)

I și II

Master

Fete

 

 

 

EH-110

Băieți

 

 

P26 – EC 001

P17 – EC 003


1. Studenții anului I-licență vor fi îndrumați spre amfiteatrele de cazare, din fața Facultății de Energetică.

2. Documente obligatorii pentru obținerea cazării:
•    carte de identitate / buletin de identitate
•    timbru fiscal de 5 lei
•    pix pentru completarea formularelor

Acolo unde este cazul, pentru a beneficia de reducerile acordate de UPB, se prezintă și:
-    adeverinţă fiu cadru didactic / personal didactic auxiliar, vizată de Inspectotatul Școlar Județean sau Universitate;
-    certificat de urmaş al eroilor-martiri ai Revoluției din Decembrie1989;
-    adeverinţă de handicap pentru persoanele în cauză (conform Legii 448/2006,  art.16 alin.(8));
-    adeverință de la centrul de plasament / certificate de deces.

Procedura de cazare:
1. Studenții se prezintă în sălile menționate, unde primesc documentele care trebuiesc completate (cererea de cazare, contractul, fișa pentru viza de domiciliu flotant). Tot aici vor achita taxele aferente. Vor beneficia de asistență la completarea documentelor din partea membrilor echipelor de cazare.

2. Cu documentele completate se prezintă la sala de consiliu de lîngă Decanatul Facultății de Energetică pentru semnarea documentelor și înregistrarea lor de către prodecan.

3. Cu documentele complete și semnate se prezintă la căminul unde a fost repartizat pentru a-și lua în primire locul.

DECAN,
Prof.dr.ing. Horia NECULA