Camine


CAZARE FACULTATEA ENERGETICĂ

Anul universitar 2019 -2020


Cazarea studenților Facultății de Energetică se va face, după următorul program:


ANUL

MIERCURI

18.09.2019

800 – 1400

JOI

19.09.2019

800 – 1400

VINERI

20.09.2019

800 – 1400

I (Licență)

Fete

P8 –EC 104
Băieți

P26 – EC 001

P17 – EC 003II, III și IV

(Licență)

FeteP8 –EC 104


Băieți


P26 – EC 001

P17 – EC 003


I și II

Master

Fete
P8 –EC 104

BăiețiP26 – EC 001

P17 – EC 003


1. Studenții anului I-licență vor fi îndrumați spre amfiteatrele de cazare, din fața Facultății deEnergetică.

2. Documente obligatorii pentru obținerea cazării:

  • carte de identitate / buletin de identitate în original și copie

  • 2 poze tip buletin pentru legitimația de cămin (pentru anul I)

3. Studenții anilor II-IV licență și II master care au situația școlară nedefinitivată (repetenți,exmatriculați, taxe restante) vor fi cazați după clarificarea acesteia, începând cu 23.09.2019.

4. Studenții aflați pe listele cu abateri de la conduită vor fi cazați după discutarea situației acestoraîn Biroul de Conducere al Facultății.


Foarte important:


Acolo unde este cazul, pentru a beneficia de reducerile acordate de UPB latarifele de cazare, se prezintă comisiei de cazare documentele specifice (absența acestora implică plata integrală a tarifelor decazare).

Prezentarea documentelor pentru verificare se face în amfiteatru, înainte de aachita regia de cămin, de către prodecanul responsabil cu cazările.DECAN,

Prof.dr.ing. Horia NECULA

ANUNȚ 1 – Cazări septembrie 2019

În atenția studenților Facultății de Energetică

1. Calendarul cazărilor va fi afișat în perioada următoare, ținând cont de faptul că anul universitar începe luni, 23 septembrie 2019.

2. Studenții care au susținut examenul de admitere în anul I licență respectiv anul I master în sesiunile din iulie 2019/august-septembrie 2019 și doresc să ocupe un loc în cămin sunt rugați, în cazul în care nu au optat pentru cămin la înscriere/înmatriculare, să transmită în acest sens un mail la adresa constantin.dragoi@upb.ro în care să specifice și eventuale dorințe (colegi de cameră, studenți ai facultății de Energetică etc.). Mail-ul trebuie să conțină obligatoriu numele și prenumele solicitantului.

Cei care au optat pentru un loc în cămin la înscriere/înmatriculare sunt automat luați în calcul și vor primi repartiții pentru un loc în cămin.

3. Studenții care au părinte/părinții încadrați ca personal didactic/personal didactic auxiliar sau pensionat din sistemul de învățământ în care au ocupat aceleași categorii de posturi trebuie să prezinte la cazare o adeverință din care să rezulte acest fapt.

Modelul de adeverință cu informațiile complete este atașat și se poate descărca de aici (in activitate / pensionar). Acest model nu este impus dar adeverința pe care o veți prezenta trebuie să conțină toate informațiile și semnăturile din aceste modele. In caz contrar nu vor putea fi luate în considerare.

Vă rugăm să aveți în vedere că aceste adeverințe nu se mai primesc ulterior perioadei cazarilor!

4. Studenții orfani de unul sau ambii părinți trebuie să prezinte certificatul de deces (în copie) la cazare, pentru a primi reducerea tarifului de cazare, conform legii în vigoare.

5. Studenții anilor II, II și IV licență și II master vor fi cazați conform opțiunilor exprimate în cererile completate în contul de student. Orice mail transmis de către aceștia nu va fi luat în considerare până la cazarea celor acre și-au depus cererile online!

FOARTE IMPORTANT:

1. Documente obligatorii pentru obținerea cazării:

    • carte de identitate / buletin de identitate în original și copie

    • 2 poze tip buletin pentru legitimația de cămin (pentru anul I)

    • timbru fiscal de 5 lei

2. Studenții anilor II-IV licență și II master care au situația școlară nedefinitivată (repetenți, exmatriculați, taxe restante) vor fi cazați după clarificarea acesteia, începând cu 23.09.2019.

3. Studenții aflați pe listele cu abateri de la conduită vor fi cazați după discutarea situației acestora în Biroul de Conducere al Facultății.

4. Acolo unde este cazul, pentru a beneficia de reducerile acordate de UPB la tarifele de cazare, se prezintă comisiei de cazare documentele specifice (absența acestora implică plata integrală a tarifelor de cazare).

DECAN,

Prof.dr.ing Horia NECULA


ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR FACULTĂȚII DE ENERGETICĂ
CARE DORESC SĂ OCUPE UN LOC ÎN CĂMIN
ÎN ANUL UNIVERSITAR 2019-2020.


Studenții care doresc ocuparea unui loc în cămin pentru anul universitar 2019-2020 au obligația de a complete cererea de cazare on-line din contul de student până la data: 28 iunie 2019 inclusiv (ultima zi a sesiunii de admitere la master pentru sesiunea de vară).

La completarea cererii se vor avea în vedere următoarele aspecte:
    • Primii cazați vor fi studenții integraliști
    • Au prioritate camerele cu formații complete (3/P17, 2/P26, 4/P8)
    • În cazul camerelor incomplete ca număr de locatari se va proceda la relocarea studenților astfel încât să se ocupe integral camerele.

Studenții care vor ocupa un loc în sesiunea de admitere la master din vară completează cererile de cazare și vor fi luați în considerare.

Studenții care vor fi admiși la master după sesiunea din toamnă vor completa atunci cererile de cazare.

Studenții care la data de 28 iunie 2019 nu au cererile de cazare completate (cu excepția studenților admiși la licență în sesiunea iulie 2019, respectiv la master în sesiunea de toamnă) vor fi cazați doar după ce se încheie prima fază a cazărilor, respectiv după 1 octombrie 2019.


DECAN,

Prof.dr.ing. Horia NECULA