Camine

MODELE DE ADEVERINTA

ANUNT CAZARE FACULTATEA ENERGETICĂ

In atenia studenilor care, din diferite motive, nu s-au cazat în perioada 2-4 octombrie:

Studenții care nu s-au cazat încă sunt rugați să transmită un mail la adresa constantin.dragoi@upb.ro în care să specifice numele complet, grupa și numărul de restanțe. 

În urma reevaluării locurilor rămase disponibile din prima fază, acestea se vor realoca ținând cont de următoarele criterii:

 • Cazuri sociale
 • Student licență anul I
 • Student licență anul IV
 • Student licență anul III
 • Student licență anul II
 • Studenți cu mai mult de 4 restanțe

Cei care nu își exprimă opțiunea de cazare, prin transmiterea mail-ului la adresa mai sus menționată, se consideră că nu doresc cazare (chiar dacă au cererea de cazare online completată)!

PROGRAM CAZARE – FACULTATEA DE ENERGETICĂ

Se vor respecta cu strictete regulile sanitare si de distantare sociala.  Purtarea  mastii este obligatorie!

Anul de studiu
Ziua
Anul 12 octombrie 2020
Anul 2 - baieți4 octombrie 2020
Anul 3 - băieți4 octombrie 2020
Anul 2 - fete 3 octombrie 2020
Anul 3 - fete3 octombrie 2020
Anul 4 3 octombrie 2020

OBSERVAȚII:

 1. Programarea orară pentru fiecare zi va fi afișată cu o zi înainte.
 2. Este obligatorie prezentarea dovezii plății online, în format hârtie, pentru achitarea regiei de cămin pentru luna octombrie (250 lei).
 3. Repartițiile se vor acorda, în limita locurilor disponibile, în funcție de numărul de restanțe.
 4. Studenții care nu se regăsesc pe listele cu programări dar îndeplinesc condițiile de cazare (inclusiv cererea de cazare online completată) se vor prezenta cu anii de care aparțin și vor fi cazați. Este indicat să transmită un mail la adresa constantin.dragoi@upb.ro pentru a anunța situația.

ANUNȚ CAZARE FACULTATEA DE ENERGETICĂ

Programare orară - cazare 3 octombrie 2020

Se vor respecta cu strictete regulile sanitare si de distantare sociala.  Purtarea  mastii este obligatorie!

În conformitate cu regulile generale privind cazările în Universitatea Politehnica din București în anul universitar 2020-2021, respectând prevederile Ordinului nr. 5487/1494/2020 din 31 august 2020 și aplicarea de către UPB a Scenariului 2 (https://upb.ro/anunt-privind-cazarile-in-universitatea-politehnica-din-bucuresti-an-univ-2020-2021/), studenții Facultății de Energetică vor fi cazați astfel:

 • Fete: în căminul P8, care dispune de camere cu grup sanitar propriu (vor fi cazate 3 studene în cameră);

 • Baieți: în căminul P17, care dispune de lavoar în cameră și grup sanitar și duș la comun, (vor fi cazați 2 studenți în cameră);

 • Baieți: în căminul P26, care dispune de lavoar în cameră și grup sanitar și duș la comun, (vor fi cazați căte 1 student în cameră);

Criteriile de cazare aprobate de Consiliul de Administrație, la propunerea asociațiilor studențești și a studenților senatori, sunt prioritizate după cum urmează, până la completarea locurilor disponibile:

 • cazurile sociale;

 • studenții de la licență anul I;

 • studenții de licență anul IV;

 • studenții de licență anul II și III

 • studenții de master.

La alocarea repartițiilor se va ține cont de numărul de restanțe, prioritate având studenții integraliști.

Categoriile de studenti cazați scutiti de plata taxei de cazare, conform Legii nr.1/2011, Contractului colectiv de muncă din învățământ, Legii nr. 272/2004, HG nr. 844/2008 și OMEN nr.3130/2019, sunt:

 1. copii de cadre didactice si didactic auxiliar aflati in activitate sau pensionati, (reducere 100%);
 2. bursieri ai statului roman, (reducere 100%);
 3. studenti straini scutiți de plata taxelor de scolarizare, (reducere 100%);
 4. orfani de un parinte sau ambii parinti, (reducere 100%);
 5. studenti cu dizabilitati, (reducere 50%); 
 6. studenti aflati in regim de protectie speciala, (reducere 100%).

Studenții cazați care se încadreaza într-o categorie care beneficiaza de gratuitate/reducere pentru plata taxei de cazare, conform prevederilor legale, se vor prezenta cu următoarele documente în original la Comisia de cazare a facultății, care vor fi păstrate de comisie:

 • adeverinţă fiu cadru didactic/didactic auxiliar/pensionar cadru didactic, vizată de Inspectotatul Școlar Județean sau universitate;
 • certificat de deces părinte/părinți
 • adeverinţă de handicap pentru persoanele în cauză (conform Legii 448/2006,  art.16 alin.(8));
 • adeverință de la centrul de plasament/certificate de deces.

PLATA REGIEI DE CĂMIN

Regia de cămin aferentă căminelor P8, P17 și P26, pentru luna octombrie, este în valoare de 250 lei

Regia de cămin se va achita prin ordin de plată  în următoarele conturi:

Universitatea Politehnica din Bucuresti CUI 4183199

 1. Banca Comerciala Romana - COD IBAN RO96RNCB0723000506250268; SWIFT: RNCB RO BU
 2. Banca Romana pt. Dezvoltare: COD IBAN RO60BRDE410SV94285524100; SWIFT: BRDEROBU

La detalii plată se va completa obligatoriu: Nume prenume, regie cămin luna octombrie, cămin Facultatea Energetică. 

Numărul căminului și camera (pentru studenții Facultății de Energetică) vor fi completate de prodecanul responsabil cu cazarea la ridicarea repartiției.

Dovada achitării contravalorii regiei pentru luna octombrie va fi adusă în format hârtie la ridicarea repartiției pentru cămin. În lipsa acesteia nu se va putea primi repartiția!

Studenții care au depus cereri de cazare vor fi cazați de către comisiile de cazare constituite la nivelul fiecărei facultăți. Confirmarea locului de cazare se va face prin dovada achitării de către student a regiei de cămin pe care o va prezenta la ridicarea repartiției și a contractului de cazare.

Neachitarea regiei de cămin și neprezentarea la data programării pentru ridicarea de către facultate a repartiției duce la pierderea locului de cazare.

Studenții care au optat pentru cazare nu se vor putea decaza decât după achitarea integrală a cazării pe întregul an universitar, cu excepția situației în care se declară situația de stare de urgență și căminul se închide.

Lista studenților din fiecare an care beneficiază de repartiție în cămin va fi afișata însoțită de data și ora indicată pentru prezentarea în vederea ridicării repartiției.

CAZAREA STUDENȚILOR DE ANUL I - licență se va face în data de 2 OCTOMBRIE 2020

Lista cu programarea orară va fi afișată până la sfârșitul zilei

IMPORTANT:

 1. Pentru fiecare an în parte se va indica o programare orară pe care vă rugăm să o respectați cu strictețe.
 2. Lipsa documentului care atestă plata regiei de cămin (cu excepția celor scutiți) va face imposibilă atribuirea repartiției.
 3. Pentru a respecta normele în vigoare vă rugăm să aveți în vedere că în procesul de cazare este permis doar accesul studenților programați (fără părinți sau studenți neprogramați).