Burse ERASMUS+

BURSE ERASMUS+

2017-2018

În data de 20.10.2017, ora 10:00, se va organiza, în sala EI-106, interviul concursului de selecţie pentru bursele Erasmus+ pentru anul universitar 2017-2018.
Criteriile de eligibilitate sunt:

 1. cunoaşterea limbii engleze sau a ţării gazdă;
 2. media generală din anii anteriori > 8.00, cu toate punctele de credit obţinute;
 3. student al UPB;
 4. studentul nu a mai beneficiat de bursă Erasmus+ în acelaşi ciclu de universitar, respectiv pentru acelaşi tip de grant;
 5. În vederea participării la concursul de selecţie, studenţii vor depune la dl. conf. dr. ing. Ion Triştiu (biroul EI-116), până la data de 20.10.2017, un dosar ce cuprinde următoarele documente: 
 • cerere (adresată decanului) de înscriere la concursul de selecţie, în care se menţionează şi tipul de mobilitate dorit;
 • scrisoare de motivaţie;
 • Curriculum Vitae;
 • copie CI;
 • situaţia şcolară a semestrelor anterioare, obţinută de la secretariatul facultăţii (o simplă cerere cu mediile, cu confirmarea faptului că studentul este integralist, este suficientă);
 • document care să justifice cunoaşterea unei limbi străine, eliberat de Departamentul de Comunicare în Limbi Moderne (DCLM) din cadrul FILSUPB sau de o altă instituţie abilitată; studenţii care doresc să susţină testul de competenţă lingvistică în cadrul DCLM sunt rugaţi să se înregistreze la dl. conf. dr. ing. Ion Triştiu până la data de 02.10.2017;
 • copii ale unor diplome de premii ştiinţifice (dacă există);
 • dovada unei activităţi internaţionale (dacă există).

Informaţii despre programul Erasmus+ se pot obţine de pe pagina web:
http://www.upb.ro/program-erasmus-llp.html

Decan
Prof. dr. ing. Horia Necula 

TESTE LINGVISTICE PENTRU PROGRAMUL ERASMUS – 2017

Testul la limba ENGLEZĂ va avea loc vineri 6 oct 2017, orele 14, AN024 

Nr. crt.

Nume student

Facultatea

Anul şi grupa

1

Tănase Silviu

Energetică

Anul  4, grupa 2408

2

Tache Elena

Energetică

Anul 3, grupa 2305

3

Vară Bogdan

Energetică

Anul 3, grupa 2305

4

Stan Nicolae

Energetică

Anul 3, grupa 2305

5

Salin Ogun

Energetică

Anul 3, grupa 2305

6

Enescu Emil-Nicolae

Energetică

Anul 4, grupa 2410

7

Ion Adrian

Energetică

Anul 3, grupa 2305

8

Ghincea Andreea-Georgiana

Energetică

Anul 2, Master, MS8

9

Delcea Aida

Energetică

Anul 2 Master, MS4


Anunt ERASMUS (descarca)

ANUNŢ PRIVIND ORGANIZAREA TESTULUI DE COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ PENTRU CANDIDAŢII LA MOBILITĂŢI ERASMUS DIN CADRUL UPB (descarca)