Burse

Anunt Burse sociale semestrul II - anul univ. 2018/2019

Lista studentilor care beneficiaza de Bursa Sociala pe semestrul II al anului universitar 2018/2019 a fost afisata la secretariat

Anunt Burse semestrul II - anul univ. 2018/2019

Listele cu studentii propusi pentru burse pe semestrul II al anului universitar 2018/2019 au fost afisate la secretariat


DOSARE BURSE SOCIALEDosarele pentru acordarea de burse sociale în semestrul II se depun la secretariat în perioada 25.02 - 11.03.2019

Dosarul cu documentele necesare acordării bursei sociale trebuie să cuprindă înscrisuri care să demonstreze veniturile studentului, respectiv ale familiei sale, după caz:
 1. Declarație de venit (formularul se ridică de la secretariat);
 2. Adeverinţe de venit NET pentru student, respectiv de la părinți pe lunile Noiembrie, Decembrie și Ianuarie;
 3. Taloane de pensie pe lunile Noiembrie, Decembrie și Ianuarie, dacă este cazul;
 4. Adeverinţe de venit NET ale soţiei sau soţului pe lunile Noiembrie, Decembrie și Ianuarie, dacă este cazul;
 5. Declarații notariale ale părinților studentului, în cazul în care aceștia nu realizează venituri;
 6. Adeverinţă de la administraţia financiară sau primărie, din care să reiasă dacă realizează sau nu alte venituri, dacă au terenuri sau obţin venituri din activităţi independente;
 7. Adeverinţe de elev sau student la învăţământul de stat, cursuri de zi  pentru frati/ surori sau copie a certificatului de naştere pentru fraţii/ surorile care nu au împlinit vârsta de şcolarizare;
 8. Copie a certificatului/certificatelor de deces, în cazul în care unul sau ambii părinţi sunt decedaţi;
 9. Copie a  hotărârii de divorţ, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi;
 10. Pentru situațiile în care există suspiciuni rezonabile, comisia de evaluare a cererii pentru acordarea bursei sociale poate solicita studentului să prezinte raportul de anchetă socială, realizat cu respectarea prevederilor legale, din care să reiasă situația exactă a familiei acestuia. Ancheta socială este obligatorie în cazul în care părinții studentului lucrează sau domiciliază în străinătate;
 11. Adeverinţă medicală pentru una dintre bolile cuprinse în regulament, de la Dispensarul UPB, situat în caminul P7, dacă este cazul;
 12. Codul IBAN al studentului trebuie obligatoriu să fie introdus în baza de date a secretariatului.
 
Au dreptul să primească bursa socială studenții care au venitul NET lunar pe membru de familie mai mic decât salariul de bază minim net pe economie.

Studenții care beneficiază de bursă socială pot primi și orice alt tip de bursă reglementată.


Regulament privind acordarea burselor pentru studentii de la studiile universitare de licenta si masterat.DECAN,
Prof.dr.ing. Horia NECULA