Plan de Invatamant - Inginerie Energetica - Anul ii

Anul universitar 2016/2017

Semestrul 3

Nr.
crt.
DisciplinaOre / saptamanaPCForma
de eval.
DenumireCodCSLPStud.
indiv.
Discipline obligatorii (O)
1Bazele electrotehnicii 1UPB.02.T.03.O.030210025E
2Bazele termodinamicii tehnice 1UPB.02.T.03.O.031211025E
3Mecanica fluidelor 1UPB.02.T.03.O.032201024E
4Rezistenţa materialelorUPB.02.T.03.O.033230024E
5Electronică UPB.02.T.03.O.034201013E
6Energetică generalăUPB.02.T.03.O.035210023V
7Resurse financiare şi analiză economică UPB.02.E.03.O.036120013V
TOTAL discipline obligatorii (O)138301227
Discipline optionale (A)
1Dezvoltare durabilă* UPB.02.S.03.A.037210013V
2Ecologie şi ecotoxicologieUPB.02.S.03.A.038
TOTAL discipline optionale (A)210013
TOTAL discipline obligatorii (O) si optionale (A)159301330
TOTAL ore pe saptamana2713
Discipline liber alese (L)
1Educaţie fizică şi sport 3UPB.02.U.03.L.03902003V
2Limbă straină 3UPB.02.U.03.L.040 02003V
3Structuri de date şi algoritmiUPB.02.F.03.L.041 21003V
4Pedagogie 2 (TMI+TME)UPB.02.U.03.L.04222005E
TOTAL discipline liber alese (L)470014

Semestrul 4

Nr.
crt.
DisciplinaOre / saptamanaPCForma
de eval.
DenumireCodCSLPStud.
indiv.
Discipline obligatorii (O)
1Metode numericeUPB.02.F.04.O.043202024V
2Bazele electrotehnicii 2UPB.02.T.04.O.044211014E
3Bazele termodinamicii tehnice 2UPB.02.T.04.O.045210014E
4Mecanica fluidelor 2UPB.02.T.04.O.046211024E
5Transfer de caldură şi masăUPB.02.T.04.O.047221025E
6Mecanisme şi organe de maşiniUPB.02.T.04.O.048220014V
7Utilizarea energiei apelorUPB.02.T.04.O.049201013E
8Sociologia şi psihologia muncii UPB.02.U.04.O.050200012V
TOTAL discipline obligatorii (O)167601130
Discipline optionale (A)

TOTAL discipline optionale (A)000000
TOTAL discipline obligatorii (O) si optionale (A)167601130
TOTAL ore pe saptamana2911
Discipline liber alese (L)
1Educaţie fizică şi sport 4UPB.02.U.04.L.05102003V
2Limbă straină 4UPB.02.U.04.L.05202002V
3Didactica specialităţiiUPB.02.U.04.L.05322005E
TOTAL discipline liber alese (L)260010
* disciplină opțională pentru anul universitar curent