ATENTIE! PENTRU INFORMATII PRIVIND DESFASURAREA PROIECTULUI DE DIPLOMA/DISERATIE CLICK PE: DIPLOMA | DISERTATIE

Documente Proiect de Diploma/Disertatie

Proiect de Diploma

Formular pentru elaborarea temei proiectului de diploma (Anexa 1a)

Model pentru elaborarea proiectului de diploma (Anexa 2a)

Fiecare absolvent trebuie să depună la Secretariatul facultății, următoarele documente:

 1. Cerere de înscriere la examen ( Anexa 4a ). Formularul se completează și se semnează de către absolvent și se avizează de îndrumătorul de proiect.
 2. Adeverință de predare a proiectului de diplomă, eliberată de secretarul comisiei de examen (Anexa 6a). Proiectele se vor preda secretarului comisiei. Tema de proiect va fi inclusă în lucrare, cu toate aprobările, după pagina de titlu.
 3. Fișa de lichidare, completată și semnată (formularul se obține de la secretariatul facultății, personal).
 4. Copie a buletinului/cărții de identitate.
 5. Două fotografii recente, pe hârtie fotografică color, MATĂ, format 3x4 cm.
 6. Referatul cadrului didactic îndrumător (Anexa 3a) va fi în plic, predat la înscriere.
 7. Declarația de originalitate a proiectului de diplomă (Anexa 5a).

Nu vor fi înscriși absolvenții care nu au la dosar diploma de bacalaureat în original, foaia matricolă în original sau care nu au achitat taxele integral.

Înscrierea candidaţilor pentru susţinerea examenului de diplomă este individuală şi personală.


Proiect de Disertatie

Formular pentru elaborarea temei lucrarii de disertatie (Anexa 1b)

Model pentru elaborarea lucrarii de disertatie (Anexa 2b)

Fiecare absolvent trebuie să depună la Secretariatul facultății, următoarele documente:

 1. Cerere de înscriere la examen (Anexa 4b). Formularul se completează și se semnează de către absolvent și se avizează de conducătorul științific al lucrării de disertație.
 2. Fișa de lichidare, completată și semnată (formularul se obține de la secretariatul facultății, personal).
 3. Copie a buletinului/cărții de identitate.
 4. Două fotografii recente, pe hârtie fotografică color, MATĂ, format 3x4 cm.
 5. Chestionar (Chestionar_insertie).
 6. Referatul conducătorului științific al lucrării de disertație (Anexa 3b) va fi în plic, predat la înscriere.
 7. Declarația de originalitate a lucrării de disertație (Anexa 5b).

Nu vor fi înscriși absolvenții care nu au la dosar diploma de bacalaureat în original, diploma de licență în original, foaia matricolă în original sau care nu au achitat taxele integral.

Înscrierea candidaţilor pentru susţinerea examenului de disertaţie este individuală şi personală.