Anunturi

Rețeaua Punctelor Naționale de Contact din România pentru programul-cadru Orizont Europa 

La cererea Comisiei Europene, fiecare țară beneficiară a acțiunilor Orizont Europa, 2021-2027, a nominalizat o echipă de Puncte Naționale de Contact (NCP) coordonată de ministerul pentru cercetare. NCP-urile sunt responsabile pentru următoarele activități:

  • Să informeze și să sensibilizeze comunitățile de cercetare, dezvoltare și inovare din România cu privire la oportunitățile de finanțare ale programului-cadru Orizont Europa;
  • Să ofere ajutor, consiliere și instruire privind derularea și participarea la programul-cadru Orizont Europa;
  • Să informeze potențialii participanți privind alte surse de finanțare (europene și naționale) susceptibile să le satisfacă mai bine nevoile.
  • Să acorde sprijin pentru identificarea de parteneri de colaborare și consorții interesate în participarea la apelurile programului-cadru Orizont Europa.

Pentru domeniul nr. 10, intitulat “Climate, Energy and Mobility (including related missions and partnerships)” există două persoane de contact.

Informații suplimentare se găsesc la adresa

https://www.research.gov.ro/ro/articol/5351/programe-europene-re-eaua-punctelor-na-ionale-de-contact-din-romania-pentru-programul-cadru-orizont-europa