Anunturi

Vulcanus in Japonia - Program de Formare pentru Studenţii UE /  COSME

Acest prograrn incepe în luna septembrie şi se termină in luna august a anului următor, studenţii având următorul program:

 • un seminar de o săptămână despre Japonia;

 • un curs intensiv de japoneză de patru luni;

 • un stagiu de opt luni într-o companie japoneză.

Obiectivele programului:

 • de a studia o gama de tehnologii avansate utilizate de o companie gazdă japoneză de top.

 • de a învăţa japoneza, a inţelege şi aprecia cultura japonezâ în vederea unei experienţe fructuoase de un an în străinătate.

 • de a fi bine pregătit pentru viitoarea carieră şi pentru a interacţiona cu mediul şi oameni de afaceri japonezi.

Programul este finanţat de Centrul de Cooperare Industrială UE-Japonia şi de compania gazdă japoneză. Studenţilor UE/COSME* li se acordă o subvenţie (Yen 1.900.000) pentru a acoperi costurile de călătorie către dinspre Japonia şi cheltuielile de trai în Japonia. Nu există nicio taxă pentru cursul şi seminaruI de fimbă, iar cazarea este oferită gratuitin timpul cursului, seminarului şi stagiului de către companie.

In vederea depunerii cererii, candidatul trebuie să fndeplinească următoarele condiţii:

 • să fie cetăţean al unui stat membru al UE sau al unei ţări partenere COSME;

 • să fie student la un program de inginerie sau ştiinţă (informatică, inginerie mecanică, chimică, electronică, biotehnologie, electrotehnică, fizică, telecomunicaţii, inginerie nucleară, inginerie civilă, materiale metalice, ceramică, sistem de producţie etc) la o universitate din UE/COSME, înscris in momentul depunerii cererii— între anul 4 de studii universitare (3 de licenţă + 1) si penultimul an de doctorat.

 • să fie capabil să furnizeze o adeverinţă de student de la universitate valabilă cel puţin 3 Iuni înainte de începerea programului.

Criterii de selecţie:

Solicitanţii sunt selectaţi pe baza dosarului lor şi a opiniei tutorilor Ior, a cunoştirtţelor lor de limba engleză scrisă şi vorbită, a motivaţiei, a atitudinii faţă de relaţiile UE-Japonia şi a capacităţii lor de a se adapta la o altă cultură. Ultimul cuvânt revine companiilor gazdă japoneze.

Cum se aplica:

Sesiune: septembrie 2021 - august 2022 -> Cereri online care vor fi depuse în perioada 10 ianuarie - 10 februarie 2021.
Informaţii suplimentare cu privire la aplicaţie pot fi găsite prin accesarea paginii următoare: https://www.eu-japan.eu/events/vulcanus-japanGheorghe SINDILAR

1937 - 2020

In noaptea 25/26 noiembrie ne-a părăsit colegul nostru Georgica Sindilaru in confruntarea cu corona virusul!

Scoală, colectivul Inginerie Nucleara din Facultatea Energetica, Universitatea Politehnica București, de azi este mai săracă; a pierdut un cadru didactic de valoare care si-a dedicat scolii ultimii 40 de ani ai vieții, un om deosebit si un prieten loial. 

A absolvit in 1964 Facultatea de Fizica, Secția Fizica Nucleara- Reactoare Nucleare. In 1978 a obținut diploma de doctor in Fizica Nucleara si a activat ca cercetător cu rezultate remarcabile la Institutul de Fizica Atomica București -Măgurele, in colectivul coordonat de dr. PURICA Ionel.

Din anul 1981s-a transferat la UPB, facultatea Energetica ca cercetător științific, întărind tânărul colectiv de centrale nucleare. A devenit prin concurs șef de lucrări si apoi conferențiar. In 1996 a făcut o specializare la INSTN-SACLAY Franța in domeniul Radioprotecție si Efecte biologice ale radiațiilor nucleare. 

A desfășurat o activitate didactica, științifica si de publicare de cărți de specialitate remarcabila. Este autor sau primul autor a peste 25 de cărți de specialitate (Teoria Reactoarelor, Protecția contra radiațiilor, Dozimetrie, Metode numerice de calcul in Teoria Reactoarelor etc). 

Cu modestie, dar cu perseverenta exemplara a desfășurat activitatea didactica si de cercetare si după pensionare, fiind nedezlipit de laboratorul de RADIOPROTECTIE si DOZIMETRIE, laborator pe care l-a înființat, dezvoltat si întreținut.

Cursurile didactice de Radioprotecție si Dozimetrie au căpătat conținut,  forma si acoperire cu manuale si îndrumare de laborator prin munca dedicata a dlui Sindilaru. In fiecare an școlar a coordonat zeci de lucrări de licența si dizertații. 

Facultatea Energetica, colectivul de inginerie nucleara, va tine treaza memoria colegului nostru Georgica Sindilaru!

Dumnezeu sa-l aibă in paza si sa-l odihnească in pace!  

Sincere condoleanțe familiei!

Prof. Ilie PRISECARUANUNT cu privire la bursele de studiu acordate de catre CNTEE Transelectrica SA

Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice  Transelectrica SA organizeaza in intervalul 10 noiembrie – 26 noiembrie 2020 procesul de selectie in vederea acordarii unui numar de 4 (patru) burse de studiu pentru studentii Universitatii Politehnica din Bucuresti, Facultatea de Energetica, specializarea Ingineria Sistemelor Electroenergetice.

Daca ai rezultate bune la facultate si parcurgi cu succes procesul de selectie, noi iti oferim:

 • bursa lunara, acordata pe parcursul anului universitar (până la finalizarea anului universitar - pentru studenții din anul IV, respectiv până la finalizarea anului III universitar şi pe parcursul anului IV universitar – pentru studenții din anul III de studiu)
 • posibilitatea de a efectua un stagiul de practica in cadrul companiei
 • posibilitatea de a fi angajat la absolvire, pe o functie corespunzatoare pregatirii profesionale, pentru o perioada de minim 3 ani;

Conditii care trebuie indeplinite pentru a candida:

 • sa fii cetatean roman; 
 • sa fii student in anul al III-lea sau al IV-lea (in anul universitar 2020-2021) in cadrul programelor de studii de licenta, specializare Ingineria Sistemelor Electroenergetice, din cadrul Facultatii de Energetica;
 • sa fii integralist si sa fii promovat anul anterior de studiu cu media anuala de minim 8,00;
 • sa prezinti copia foii matricole cel putin pentru ultimul an de studiu;
 • sa prezinti o recomandare din partea unui profesor de la o disciplina de specialitate;

Bursa:

Bursele se vor acorda in baza unui contract incheiat intre CNTEE Transelectrica SA si student.  Beneficiarul va prezenta contractul spre avizare unitatii sau institutiei de invatamant la care studiaza.

Valoarea bursei lunare acordate de catre CNTEE Transelectrica SA este in cuantum de 2230 lei.

Conditii pentru mentinerea bursei:

 • promovarea anul de studiu pentru care beneficiezi de bursa, cu media anuala de minim 8,00;
 • alegerea temei proiectului de licenta la o disciplina agreata si de CNTEE Transelectrica SA;
 • desfasurarea perioadei de practica, in cazul in care programa o prevede, in cadrul CNTEE Transelectrica SA;
 • profesarea, prin angajare in cadrul CNTEE Transelectrica SA, la absolvirea studiilor, pentru o perioada de minimum 3 ani, pe un post corespunzator, in specialitatea studiilor absolvite, daca vor exista posturi vacante in companie, la acel moment;

Beneficiile ce pot fi obtinute ca viitor angajat in cadrul Companiei:

 • bonuri de masa;
 • indemnizatie de concediu de odihna/tratament; 
 • vouchere de vacanta; 
 • contributie la pilonul III de pensie;
 • posibilitatea de a participa la proiectele internationale din care face parte CNTEE Transelectrica SA si alte oportunitati de dezvoltare profesionala;
 • facilitarea un program adaptabil in vederea continuarii studiilor de master; 
 • in cazul obtinerii unor burse (ex. Erasmus) posibilitatea suspendarii CIM si prelungirea; contractului proportional cu perioada pentru care a fost suspendata activitatea.

Pentru neexecutarea totala sau partiala a obligatiilor/conditiilor pentru mentinerea bursei, Beneficiarul va restitui in termen de 3 luni de la notificare, in baza contractului (si a angajamentului asumat), sumele primite cu titlu de bursa, indexate cu indicele de inflatie.

Depunerea dosarelor de aplicatie de catre studenti se va realiza la registratura CNTEE Transelectrica SA, strada Olteni, nr. 2 - 4, sector 3, parter, in intervalul 10 noiembrie – 24 noiembrie 2020.

Dosarele de aplicatie vor contine:

 • CV –ul candidatului, complet si actualizat (se vor mentiona si datele de contact);
 • Cerere de bursa; vezi anexa nr. 1 
 • Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal; vezi anexa nr. 2
 • Scrisoare de intentie de maximum 1 pagina; 
 • Copia foii matricole cel putin pentru ultimul an de studiu; 
 • O recomandare din partea unui profesor de la o disciplina de specialitate. 

Persoanele selectate vor fi invitate telefonic sa participe la interviul care va avea loc in intervalul  25-26 noiembrie 2020.

Persoana de contact din partea CNTEE Transelectrica SA: Maria Mihalache, tel. 0756012989, e-mail: maria.mihalache@transelectrica.ro 
The Romanian-U.S. Fulbright Commission announces the Fulbright-RAF (Romanian-American Foundation) Scholar Award, dedicated to Romanian academics from technical universities and departments who wish to carry out a semester-long fellowship in residence at the University of Rochester – Ain Center for Entrepreneurship, for study and independent research, curriculum development, classroom observation and participation in community-based entrepreneurial activities.

The program starts in February 2022 and will provide the Romanian fellows with valuable experience enabling them to develop high-quality entrepreneurship education opportunities for university students throughout Romania.
       
Eligible Fields: Entrepreneurship & Entrepreneurial Studies

Applicants must meet the following criteria:

 • hold Romanian citizenship; green card holders and persons with dual (Romanian and U.S.) citizenship are ineligible;
 • hold a PhD degree and carry out regular teaching responsibilities;
 • demonstrate interest and ability to fully participate in the educational experience and to implement entrepreneurship education upon return;
 • show willingness to advance educational innovation through development of a national entrepreneurship education association;
 • have the support* of their home university for achievement of high impact results for Romanian students;
 • show a proficiency in English corresponding to the activities required by this type of program; a language proficiency test is not required.


*Home university administrators should submit the University Letter of Support  to confirm their support for scholar’s participation in the program and also for implementation of entrepreneurship education opportunities upon his/her return.

Each applicant will be required to submit:

 • an online application form (https://apply.iie.org/fvsp2021);
 • a personal statement uploaded to the online application; 
 • one letter of support, provided by your home university administrator/vice-rector or faculty dean using the standard form directly uploaded to the online application, by December 2, 2020;
 • the applicant’s CV, along with a valid passport copy, plus dependent’s valid passports (if need be), uploaded to the corresponding sections of the online application;

The applicants are strongly encouraged to refer to the application instructions HERE


ANUNT

Compania VEOLIA Energie România, în parteneriat cu Facultatea de Energetică din cadrul Universităţii Politehnica din Bucureşti, acordă 5 burse de excelenţă tinerilor doctoranzi şi masteranzi care în ultimii 3 ani au obţinut rezultate deosebite în cercetarea ştiinţifică din domeniul Termoenergetică.

Competiţia este deschisă doctoranzilor şi masteranzilor înmatriculaţi la Facultatea de Energetică, care nu au împlinit vârsta de 35 de ani până la data de 03.11.2020.

Acordarea burselor de excelenţă va fi efectuată în urma unei selecţii realizată de un juriu de experţi, având la bază dosarele depuse de către candidaţi. Dosarul de candidatură trebuie să conţină informaţii legate de:

 • Activitatea de cercetare desfăşurată în ultimii 3 ani, inclusiv în cadrul unor contracte (maxim 2 pagini – se acordă maxim 45 de puncte);
 • Activitatea de publicare a rezultatelor cercetărilor (denumire articol, autori, revista/conferinţa care a publicat articolul, data publicării, modul de indexare a articolului – se acordă maxim 45 de puncte);
 • Modul de implicare a candidatului în activităţile facultăţii/departamentului (altele decât cele educaţionale sau de cercetare – se acordă maxim 10 de puncte).

Dosarul va fi trimis prin e-mail, până la data de 10.11.2020, la adresa de e-mail elena.vasile@energy.pub.ro.

Rezultatele selecţiei vor fi comunicate candidaţilor până la data de 12.11.2020.

Informaţii suplimentare pot fi solicitate la adresa de e-mail george.darie@energy.pub.ro.


COMUNICAT

În cadrul Proiectului Promovarea învățământului superior tehnic prin colaborarea cu mediile preuniversitare și socio-economic (CNFIS-FDI-2020-0072) vă invităm să participați la un concurs pe echipe în vederea dezvoltării de competenţe transversale solicitate pe piaţa muncii.

Concursul va fi organizat în zilele de 26 si 27 noiembrie 2020, timp de câte 4 ore, în intervalul orar 16.00 – 20.00, cu sprijinul experților din Centrul de Consiliere si Orientare în Carieră (CCOC) al Universității Politehnica din București (UPB). Concursul se va desfăsura prin intermediul aplicației MS Teams. Detalii privind organizarea si desfăsurarea concursului veți găsi pe site-ul CCOC, pagina principală. 

În concurs vor putea participa echipe de câte 4 studenți, selectate pe baza unei scrisori de motivație care va fi încărcată în formularul de înscriere disponibil deja pe site-ul CCOC (ccoc.pub.ro). Înscrierea se va realiza de către coordonatorul fiecărei echipe de studenți, care va introduce si numele celorlalți studenți participanți. 

Primele 4 echipe de studenţi care obţin cele mai bune rezultate in cadrul concursului vor fi premiate prin acordarea unor burse speciale.

De asemenea, pe site-ul CCOC veți găsi informații despre organizarea în cadrul Proiectului a unei serii de webinarii, în perioada 26 octombrie – 15 noiembrie 2020, pe următoarele teme: 

 • interviul de angajare, 
 • dezvoltarea abilităților de comunicare/prezentare personală în mediu online;
 • CV branding în mediu virtual . 

Accesați site-ul CCOC (ccoc.pub.ro) pentru mai multe informații referitoare la înscrierea si desfăsurarea atât a concursului, cât si a webinariilor.


Universitatea POLITEHNICA din București (UPB), în parteneriat cu Agenția Spațială Europenă (ESA), invită studenții universității să ia parte la evenimentul de lansare a ESA_Lab@UPB.

Evenimentul se va desfășura online pe platforma Microsoft Teams - canalul ESA_Lab@UPB, parola qb2zjwn, în data de 27 octombrie 2020, începând cu ora 15:00.

Conceptul ESA_Lab@ a fost lansat de Agenția Spațială Europeană pentru a inspira viitorii ingineri să participe la activitățile de explorare a spațiului și a aplicațiilor transversale rezultate din acestea, cum ar fi: telecomunicatii, 5G, monitorizarea schimbărilor climatice, observarea Pământului, navigație prin sateliti, securitate (cibernetică), inteligență artificială, dezvoltare sustenabilă, eHealth, Internet of Things, economie spațială și multe altele, în beneficiul ambelor organizatii si societății civile. De asemenea, vor fi adresate tematici precum aplicații spațiale pentru a atinge obiectivele Dezvoltării Sustenabile ale Organizației Natiunilor Unite.

În cadrul ESA_Lab@UPB se vor desfășura conferinte, vizite, sesiuni de instruire și formare în tematici inovatoare, conduse de cadre didactice din UPB și experți ESA, cu scopul de a încuraja viitorii ingineri ai UPB să se implice în acest nou hub economic, dar și să contribuie la formarea de noi competențe, prin transferul de cunoștințe acumulate prin studierea disciplinelor de bază.

Mai multe detalii referitoare la agenda evenimentului și la ESA_Lab@UPB se regăsesc accesând pagina https://international.upb.ro/news-and-events/view/event/en-launching-ceremony-of-the-esa_lab-upb
Cu ocazia implinirii a 70 ani de la fondarea Facultatii de Energetica, din cadrul Universitatii Politehnica din Bucuresti, a avut loc evenimentul de inaugurare a noilor echipamente cu care  Siemens Romania a contribuit la dotarea Laboratorului de Partea Electrica a Centralelor si Statiilor "Constantin Dinculescu".

In cadrul evenimentului Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti a acordat diploma de excelenta Domnului Cristian Secosan, CEO Siemens Romania si Republica Moldova, in semn de apreciere pentru viziunea si implicarea in stabilirea unei stranse colaborari intre Facultatea de Energetica si Siemens Romania in scopul sprijinirii formarii profesionale a viitorilor specialisti din domeniul energiei.

Facultatea de Energetica a acordat diploma de excelenta unui absolvent de exceptie al facultatii, Domnului Vasile Cristea, Head of Distribution Systems – Smart Infrastructure, Siemens Romania, , pentru implicarea in stabilirea unei stranse colaborari dintre Facultatea de Energetica si Divizia Smart Infrastructure, din cadrul Siemens Romania, in vederea sustinerii procesului de instruire teoretica, de formare a abilitatilor practice si de orientare profesionala a studentilor.

https://upb.ro/un-laborator-din-facultatea-de-energetica-a-fost-modernizat-printr-un-parteneriat-cu-siemens-romania/

Bine ai venit!

În primul rând, îți mulțumim pentru interesul acordat concursului ENERGAZ – Scrie viitorul energiei!

Concursul este adresat studenților înscriși în învățământul superior, forma de învătământ– zi sau fără frecvență / la distanță, nivel licență sau master, an universitar 2020/2021 din cadrul oricărei instituții aflată pe teritoriul României, recunoscută și autorizată. Lucrările înscrise trebuie să fie în limba română.

Perioada: 5 octombrie – 22 noiembrie

Acest concurs se desfășoară timp de 7 săptămâni (ultima săptămâna este pentru premierea eseurilor înscrise în săptămâna 6 și anunțarea câștigătorului premiului cel mare).

Funcționează astfel:

• Un student se poate înscrie de maxim 3 ori, cu 3 teme diferite în 3 săptămâni diferite

• Sunt 7 teme ce vin din domenii precum: Green Deal, Transport, Inovație, etc

• Premiul 1 – 200 EUR, premiul 2 – 100 EUR – premii ce se acordă săptămânal – 12 în total (2 premii pe săptămână)

• Premiul cel mare – la finalul concursului, cei 12 câștigători vor realiza o prezentarea video de maxim 2 minute pe care o trimit (cu prezentarea eseului cu care au intrat în cursa pentru premiul cel mare). Pe baza eseurilor și a prezentărilor, juriul va mai oferi un singur premiu mare în valoare de 1200 EUR

Înscrierea se realizează pe site-ul Gaz de Romania – Federatia Patronala Petrol si Gaze. Mai multe informații despre concurs se regăsesc tot pe site:

https://www.gazderomania.ro/concurs-energaz/

Asociatia CESAER (Conference of European Schools of Advanced Engineering Education and Research) a lansat call-ul Best Idea 2021 Competition.

Competitia se adreseaza studentilor și doctoranzilor din cadrul universitatilor membre ale asociatiei, incurajand colaborarea in echipa pentru a cauta idei noi si interesante in domeniul sustenabilitatii. Modalitatea in care stiinta si tehnologia contribuie la sustenabilitate este principala directie de la care a pornit aceasta initiativa.

Etapele competiției:

I. In data de 15 octombrie 2020, între orele 14.30-16.00, studentii sunt invitati sa participe la un workshop online in care le vor fi prezentate etapele competitiei;

II. Studentii va trebui sa trimita un abstract pana la data de 31 ianuarie 2021;

III. În vara anului 2021, echipele selectate vor fi invitate sa participe la o conferinta gazduita de Royal Academy of Engineering in London;

IV. Castigatorul competitiei va fi anunțat la reuniunea anuala a membrilor CESAER din octombrie 2021, care va loc la Lund (Suedia). Laureatul competitiei va fi premiat cu 20.000 de euro.

Informatiile complete referitoare la competitie se regasesc accesand link-ul: https://www.cesaer.org/news/best-idea-2021/

Anunt inceput an univ 2020-2021

Stimati studenti,

 Avand in vedere contextul actual in care ne vom desfasura activitatea, dorim sa precizam urmatoarele:

1. Va rugam sa verificati ca in platforma  studenti.pub.ro  sa aveti numarul de telefon si adresa de email corecte.

2. Adeverintele de student pot fi solicitate si direct pe e-mail secretarei de an.

Atunci cand trimiteti mesaj cu solicitarea, va rugam sa atasati o poza dupa buletin si sa specificati :

 • numele si prenumele,
 • grupa,
 • unde va este necesara adeverinta,
 • daca o doriti scanata pe email sau o ridicati de la secretariat.

3. Vizarea/eliberarea carnetelor de student si a legitimatiilor de transport, precum si semnarea contractelor de studii se va face la secretariatul facultatii, conform programarii pe grupe ce va fi afisata pe site-ul facultatii. Va rugam sa respectati aceasta programare, in vederea asigurarii normelor sanitare in vigoare. Vezi programarea! 

4. Studentii pot transmite e-mail-uri secretarelor astfel:

 • An I licenta – secretar Rodica Turbatu (email: rodica.turbatu@upb.ro)
 • An II licenta – secretar Luminița Varga (email: luminita.varga@upb.ro)
 • An III licenta – secretar Catalina Ilie (email: elena_catalina.ilie@upb.ro)
 • An IV licenta – secretar Raluca Dogaru (email: raluca.nicolau@upb.ro)
 • An I și II master – secretar Ileana Epure (email: ileana.epure@upb.ro)

5. Informatii despre depunerea dosarelor pentru bursa sociala vor fi comunicate pe site-ul facultatii in zilele urmatoare.

(Codul IBAN al studentului trebuie obligatoriu să fie introdus în baza de date a facultății. Toți studenții din anul I sunt rugați să aducă (la semnarea contractelor) la secretariat, Extras de cont cu codul IBAN de la una din băncile BCR, BRD sau ING)

6. Pentru plata taxelor de scolarizare/ refacere disciplina vedeti anuntul de la pagina https://energ.pub.ro/studenti_taxe.html 

 

Succes in noul an universitar!

SECRETARIATUL

ANUNŢ

În atenţia studenţilor din anul I, ciclul de LICENŢĂ

Înscrieri la Programul de formare psihopedagogică, Nivelul I

Departamentul de Formare pentru Cariera Didactică şi Ştiinţe Socio-Umane, din cadrul Universităţii Politehnica din Bucureşti organizează, în anul universitar 2020-2021, Nivelul I al Programului de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică. Acest program se desfășoară pe parcursul primilor trei ani de studiu (anii I – III). Programul presupune parcurgerea în fiecare semestru a câte unei discipline de specialitate psihopedagogică, precum şi efectuarea unui stagiu de practică pedagogică în anul III.

Absolvenții acestui program de formare vor avea dreptul să ocupe posturi didactice în învăţământul gimnazial și liceal tehnic (clasele IX-X).

Parcurgerea de către studenţii UPB a programului de formare psihopedagogică în cadrul ciclului de licenţă este în regim fără taxă.

Cum se realizează înscrierea?

Înscrierea la acest program se realizează în perioada 5 octombrie- 16 octombrie 2020 prin:

 Director Departament,

Prof.dr. ing. Teodora Daniela CHICIOREANU

 

Pentru informații suplimentare:

 E-mail: dfcdssu@upb.ro Website: dppd.upb.ro

Facebook: facebook.com/dfcdssu


În atenția masteranzilor UPB din anul I

Înscrieri la Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică, Nivelul II

Departamentul de Formare pentru Cariera Didactică și Științe Socio-Umane (DFCD-SSU) din Universitatea POLITEHNICA din București (UPB) organizează, în anul universitar 2020-2021, Programul de formare psihopedagogică Nivelul II pentru studenții programelor de masterat din UPB, care au absolvit Nivelul I al programului în cadrul studiilor de licență. Programul de formare psihopedagogică, Nivel II, se desfășoară pe parcursul celor 4 semestre ale programului de masterat la care sunteți înscriși.

Ce conține dosarul de înscriere?

a) copie diplomă de licenţă / adeverinţă care să demonstreze finalizarea ciclului de licenţă, eliberată de secretariatul facultăţii absolvite;

b) copie certificat de absolvire Nivel I al programul de formare psihopedagogică (cu durata de trei ani, derulat în perioada facultăţii)/ adeverinţă care să demonstreze absolvirea Nivelului I, eliberată de  secretariatul facultăţii absolvite;

c) fișă de înscriere la Nivelul II;

d) declarație pe propria răspundere care confirmă absolvirea programului de studii universitare de licență;

e) declarație pe propria răspundere care confirmă absolvirea programului de formare psihopedagogică Nivelul I;

f) chestionar online, în care evidențiați motivația, aşteptările şi compatibilitatea dvs. cu specificul competenţelor pentru profesia didactică;

g) acord de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Cum se realizează înscrierea?

Înscrierea pentru Nivelul II se realizează online, în perioada 2 octombrie- 15 octombrie 2020, prin completarea formularului de înscriere (c-g):

https://www.surveygizmo.eu/s3/90276667/chestionarmotivational2

Pentru a încărca documentele care atestă absolvirea programului de studii universitare de licență și a programului de formare psihopedagogică Nivelul I (a-b)*, accesați link-ul:

https://www.surveygizmo.eu/s3/90277850/Validare-inscriere-nivel-II

* Prin excepție, candidații care au promovat examenul de licență în UPB în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2019-2020 nu trebuie să trimită adeverințele care atestă absolvirea programului de studii universitare de licență și a programului de formare psihopedagogică Nivelul I (a-b).

* Candidații absolvenți ai altor universități, care nu pot obţine în timp util aceste documente (a-b) de la secretariatele facultăţilor, își vor completa dosarul pentru Nivelul II în termen de două luni de la data admiterii. Linkul va fi activ până la 10 decembrie 2020.

Cum se organizează concursul de admitere?

Concursul de dosare are loc în data de 16.10.2020. Rezultatele (pe bază de calificativ: admis/ respins) și orarul pentru semestrul I al anului universitar 2020-2021 vor fi afişate la avizierul DFCD-SSU și pe site-ul Departamentului, în secțiunea Anunțuri (www.dppd.upb.ro) în data de 19 octombrie 2020.

Pentru informații suplimentare

E-mail: dfcdssu@upb.ro 

Website: http://dppd.upb.ro/Program-de-formare-psihopedagogica-pe-parcursul-studiilor-universitare-de-masterat/


DECIZIE

referitoare la promovarea anilor de studii

 
Biroul Executiv de Conducere al Facultății de Energetică întrunit în data de 18.09.2020 a aprobat următoarele:

 • Studenții înmatriculați în anul III - domeniul Inginerie Energetică - în anul universitar 2020-2021 care nu întrunesc baremul de promovare a anului, au posibilitatea să solicite schimbarea specializării în limita locurilor disponibile la specializarea nou solicitată. În cazul schimbării specializării se vor echivala doar PC la disciplinele ce se regăsesc în planurile de învățământ ale noii specializări. 
 • Studenții din anii I, II sau III care repetă anul şi doresc să-și treacă în contractul de studii discipline în avans (din anul superior), o pot face doar în următoarele condiții:
 • Numărul de puncte de credit aferente disciplinelor luate în avans nu va depăși diferența dintre 60 PC și totalul PC corespunzătoare disciplinelor nepromovate din anul în care este înmatriculat și al disciplinelor restante din anii inferiori (Ex: dacă un student din anul III care a acumulat 141 PC din cele 180 PC, are posibilitatea să-și treacă în contractul de studiu maximum 20 PC din anul IV);
 • Trecerea în avans a disciplinelor (obligatorii sau opţionale) se poate face doar pentru anul de studiu superior anului în care este înmatriculat (Ex: un student care repetă anul II poate lua în avans doar discipline obligatorii şi/sau opţionale din anul III).
 • Studenții care repetă anul de studiu sunt obligați să depună la secretariatul facultății o cerere în acest sens.

 
 
Decan,
Prof. dr. ing. Diana ROBESCU


DECIZIE

referitoare la baremurile de promovare a anilor de studiuREPARTIZAREA PE SPECIALIZĂRI A STUDENŢILOR DIN ANUL II ÎNMATRICULAŢI LA DOMENIUL INGINERIE ENERGETICĂ

Lista studenţilor care au finalizat anul II, repartizaţi pe specializări, este afişată la avizierul Secretariatului şi pe platforma Moodle la secţiunea “Repartizare specializări anul II”.

Listele au fost verificate încă o dată şi rămân aşa cum au fost afişate iniţial. Repartizarea studenţilor pe specializări a fost făcută conform procedurii anunţate în luna mai 2020.

În urma analizei a 105 mesaje/contestaţii trimise, conducerea Facultăţii de Energetică menţionează următoarele:

 • Repartizarea a fost făcută conform procedurii aprobate.
 • Transferurile de la o specializare la alta se vor analiza individual când există 2 studenţi care doresc să facă schimb între ei cu specializările la care au fost repartizaţi. În acest sens acei stundeţi trebuie să trimită un mesaj pe adresa de email a secretariatului facultăţii până pe data de 16.09.2020 orele 14.00.
 • În măsura posibilităţilor o să se ţină cont de dorinţele exprimate la repartizarea studenţilor pe grupe din cadrul aceleeaşi specializări.

Profesor dr. inginer Basarab Dan GUZUN

1947 - 2020

Absolvent al Facultății de Energetică in 1977, a obținut titlul de doctor inginer în Electroenergetică - Centrale electrice, sub conducerea prof. Constantin Dinculescu.

Între 1970-2012 a activat ca titular la Catedra de Centrale Electrice (actualul Departament de Producere și Utilizare a Eenergiei) din Facultatea de Energetică și a urcat toate treptele ierarhiei didactice (asistent universitar, şef lucră,ri conferentiar, profesor din 1997). Între aceștia, 5 ani au fost petrecuți la PIF-Montaj/ Turceni și mentenanță PRAM/ CHE Valea Sebeșului. În anul 2010 a devenit conducător de doctorat, specialitatea Electroenergetica - Centrale electrice.

A contribuit la formarea a peste 32 generații de ingineri în domeniul părții electrice a centralelor (CE, CHE, CNE) și stațiilor, precum și automatizării și reglării CHE.

A participat direct la realizarea a trei laboratoare din Facultatea de Energetică: PECS- Partea Electrică a Centralelor și Stațiilor, Echipamente electrice, Curenți tari. 

Experiența profesională bogată din laborator, la probe în centrale electrice, direct pe șantiere de montaj – PIF, sau la lucrări de mentenanță PRAM, s-a concretizat prin contracte, brevete și numeroase publicații.

Să-i fie odihna vesnică!


Profesor dr.ing. Victor Athanasovici

1941 - 2020

Astazi a plecat dintre noi unul dintre cei mai importanti specialisti ai Romaniei in domeniile termoficarii si eficientei energetice, profesorul dr.ing. Victor Athanasovici. Creator de scoala stiintifica in aceste domenii, este autorul unor carti  care vor ramane pentru specialisti referinte.. A contribuit la formarea a peste 50 de promotii de ingineri energeticieni in Politehnica din Bucuresti si a unui mare numar de doctori, care l-au avut indrumator. Si-a iubit studentii si colaboratorii, daruindu-se in intregime stiintei, scolii si familiei. L-am cunoscut in urma cu 52 de ani cand am imbratisat impreuna profesia de dascal si de atunci ne-a legat o prietenie sincera. A plecat prea repede dintre noi si a lasat un gol de neinlocuit atat in familie, cat si in departamentul de Producere si Utilizare a Energiei , in facultatea de Energetica si  in comunitatea energeticienilor din Romania.

Sincere condoleante familiei si sa ne rugam ca Dumnezeu sa-l odihneasca in pace!

Prof.dr.ing Adrian Badea