Admitere 2020 - Licenta

Ofertă educațională

mobile html video by EasyHtml5Video.com v3.9.1

Domeniu Specializări2020/2021
Buget
Cu taxă
Licee
rurale
Inginerie Energetica*)
(*) Studenţii vor fi repartizaţi pe specializările domeniului Inginerie Energetică la sfârşitul anului II de studii.
 • Energetică şi tehnologii informatice
 • Energetică şi tehnologii de mediu
 • Energetică şi tehnologii nucleare
 • Hidroenergetică
 • Ingineria sistemelor electroenergetice
 • Managementul energiei
 • Termoenergetică
4054511

Prezentare Studii Universitare de Licenta (4 ani)

Pentru lamuriri privind desfasurarea procesului de admitere la Facultatea de ENERGETICA, va rugam sa ne contactati la adresa: admitere.energetica@energ.pub.ro

Informatii generale

Admiterea in Facultatea de ENERGETICA se face prin concurs de dosare. Concursul de admitere se desfășoară prin intermediul platformei online https://admitere.pub.ro.

În 2020 Concursul de admitere se desfășoară pe parcursul a trei sesiuni, fiecare în parte cu trei faze distincte:

 • Sesiunea I – Admitere anticipată (cu fazele Înscriere, Pre-admitere, Validare pre-admiși și înmatriculare admiși anticipat)
 • Sesiunea II - Admitere (cu fazele Înscriere, Admitere, Validare și înmatriculare)
 • Sesiunea III - Admitere-completare (cu fazele Înscriere, Admitere, Validare și înmatriculare)

Documente utile - detalii privind desfăşurarea concursului de admitere

Calendarul concursului de admitere în detaliu

SESIUNEA I - ADMITERE ANTICIPATĂ

Această sesiune este dedicată:

 • Candidaților elevi sau absolvenți olimpici și celor cu rezultate deosebite în cadrul concursurilor de profil desfășurate pe parcursul liceului. Aceștia sunt candidați pentru Admitere anticipată fără concurs. Candidații eligibili vor fi declarați pre-admiși (fără concurs) și li se va garanta locul dacă promovează examenul de Bacalaureat și parcurg cu succes Faza III - Validare pre-admiși și înmatriculare admiși anticipat.
 • Numar de locuri disponibile:
Domeniu Specializări2020/2021
Buget
Cu taxă
Licee
rurale
Inginerie Energetica*)
(*) Studenţii vor fi repartizaţi pe specializările domeniului Inginerie Energetică la sfârşitul anului II de studii.
 • Energetică şi tehnologii informatice
 • Energetică şi tehnologii de mediu
 • Energetică şi tehnologii nucleare
 • Hidroenergetică
 • Ingineria sistemelor electroenergetice
 • Managementul energiei
 • Termoenergetică
4054511
 • Candidaților elevi sau absolvenți care doresc garantarea anticipată (prin pre-admitere) a unui loc pentru studii în UPB.Aceștia sunt candidați pentru Admitere anticipată prin concurs. Evaluarea performanțelor candidaților înscriși la această sesiune și ierarhizarea lor în vederea pre-admiterii se va face pe baza rezultatelor școlare obținute înaintea susținerii examenului de Bacalaureat. Candidații eligibili vor fi declarați pre-admiși (prin concurs), în limita locurilor menționate anterior și li se va garanta locul dacă promovează examenul de Bacalaureat și parcurg cu succes Faza III - Validare pre-admiși și înmatriculare admiși anticipat.
 • Numar de locuri disponibile:
Domeniu Specializări2020/2021
Buget
Cu taxă
Licee
rurale
Inginerie Energetica*)
(*) Studenţii vor fi repartizaţi pe specializările domeniului Inginerie Energetică la sfârşitul anului II de studii.
 • Energetică şi tehnologii informatice
 • Energetică şi tehnologii de mediu
 • Energetică şi tehnologii nucleare
 • Hidroenergetică
 • Ingineria sistemelor electroenergetice
 • Managementul energiei
 • Termoenergetică
804511

Faza I - ÎNSCRIERE

Componența dosarului pentru înscrierea în această sesiune este descrisă în Anexa IV.

În Sesiunea I, un candidat se poate înscrie la o singură facultate din UPB și poate formula opțiuni pentru toate domeniile respectivei facultăți.

Perioada de inscriere este 1.06.2020, ora 9:00 - 22.06.2020, ora 16:00. Inscrierea se realizeaza pe platforma admitere.pub.ro.

 • Pentru Admitere anticipată fără concurs, olimpiadele și concursurile luate în considerare sunt urmatoarele:
Olimpiada/Concursul RezultatObs.
Olimpiade de matematică
Olimpiade de matematică aplicată
Olimpiade de fizică
Olimpiade de informatică
Olimpiade de informatică aplicată
Participanți la faza națională/ internațională

Premianți (premiu sau mențiune) la faza pe județ/sector
În timpul liceului
Olimpiade de tehnologii: Electric, electrotehnic, electromecanic; Electronică, automatizări, telecomunicații Premianți (premiu sau mențiune) la faza națională În timpul liceului
Concursul Techchallenge - COMPETIȚIA DE PROIECTE INOVATOARE IN DOMENIUL ENERGIEI - secțiunea EleviPremianți (premiu sau mențiune) În timpul liceului
 • Pentru Admitere anticipată prin concurs, la probele P1 și P2 (pentru 80% din punctajul total) se vor folosi notele la unele discipline, din clasele a IX-a, a X-a și a XI-a. Disciplinele luate în considerare depind de opțiunile candidaților și de specificul facultățiide Energetica:
Proba 1 Proba 2
Disciplina NC1
Disciplina NC2
MatematicăNC1=MFizică
sau
Informatică
NC2=F
sau
NC2=I
Calculul notelor la probele P1 si P2
 • Pentru Admitere anticipată prin concurs, la proba P3 (pentru 20% din punctajul total) se vor folosi mediile generale din clasele a IX-a, a X-a și a XI-a (pentru 10% din punctajul total), precum și o serie de caracteristici cognitive, comportamentale și de atitudine ale candidatului, pe care facultatea le consideră un factor potențator pentru activitatea și calitatea studenților și absolvenților lor (pentru restul de 10% din punctajul total):
În tabelul de mai jos sunt prezentate criteriile de evaluare utilizate în cuantificarea celei de-a doua componente a probei P3. Pentru fiecare în parte, criteriul este explicat, este evidențiat modul de punctare și se specifică numărul maxim de puncte ce poate fi acumulat folosind respectivul criteriu.
CriteriulExplicații generale și punctaje
NRCL
Număr concursuri locale (școală, oraș) la care candidatul a participat;
fiecare concurs este punctat cu 0,5 puncte. Se pot aduna din acest criteriu
maxim n2=4 puncte. Se poate face dovada prin diploma de participare,
lista de participare, adeverință etc.
NRCJ
Număr concursuri județene/naționale/internaționale la care candidatul a
participat. Fiecare concurs este punctat cu 1 punct. Se pot aduna din acest
criteriu maxim n3=5 puncte. Se poate face dovada prin diploma de
participare, lista de participare, adeverință etc.
NPL
Număr premii obținute la concursuri locale la nivel de cel puțin școală
(școală, oraș, județ) la care candidatul a participat. Fiecare concurs este
punctat cu 1,5 puncte. Se pot aduna din acest criteriu maxim n4=6 puncte.
Se poate face dovada prin diploma de premiere.
NPN
Număr premii obținute la concursuri naționale/internaționale la care
candidatul a participat. Fiecare concurs este punctat cu 3 puncte. Se pot
aduna din acest criteriu maxim n5=10 puncte. Se poate face dovada prin
diploma de premiere.
NRP
Număr „recomandări pentru inginerie” în favoarea candidatului, din
partea profesorilor titulari la disciplinele luate în considerare la
admitere (matematică, fizică, chimie, economie, informatică), indiferent de
materiile selectate de facultate pentru probele P1 și P2. Se va lua în
considerare cel mult 1 recomandare / disciplină. Fiecare recomandare este
punctată cu 2 puncte. Se pot aduna din acest criteriu maxim n7=4 puncte
NCLS
Număr certificate de competență pentru cunoașterea unor limbi străine
(engleză, germană, franceză) la nivel cel puțin B2, eliberate de autorități
recunoscute (Cambridge, Toefl, IELTS, DELF, DALF, DL, TestDaF etc.).
Fiecare certificat este punctat cu 1 punct. Se pot aduna din acest criteriu
maxim n8=3 puncte.
Calculul notelor la proba P3

Faza II - PRE-ADMITERE

Pentru candidații care au participat la Faza I rezultatele intermediare vor fi prezentate în data de 26 iunie, ora 16:00.

Fiecare candidat poate vizualiza rezultatul obținut în contul său din platforma on-line https://admitere.pub.ro.

Eventualele contestații vor putea fi depuse on- line până la data de 27 iunie, ora 16:00 prin platforma https://admitere.pub.ro.

Rezultatele finale privind pre-admiterea vor fi publicate la data de 28 iunie, ora 16:00.

Faza III – VALIDARE PRE-ADMIȘI ȘI ÎNMATRICULARE ADMIȘI ANTICIPAT

Pentru a fi admis și înmatriculat candidatul trebuie să fi promovat examenul de Bacalaureat, să fi fost declarat pre-admis în Faza II, să aibă dosarul de admitere complet (cu toate documentele solicitate vezi Anexa V), iar datele furnizate la înscriere în Faza I să fie conforme cu documentele originale aduse în Faza III.

Validarea și înmatricularea candidaților se face la sediul facultăților la care aceștia au fost declarați pre-admiși, zilnic, între orele 08:00-16:00, începând cu ziua de 10 iulie, ora 8:00 și terminând pe 14 iulie, ora 16:00. Detalii suplimentare pentru această Fază vor fi disponibile în curând.

În data de 15 iulie, ora 12:00 vor fi afișate listele cu candidații admiși (inclusiv prin redistribuire) și înmatriculați în Sesiunea I.

Candidații declarați pre-admiși și care nu s-au înmatriculat în Faza III vor pierde locul rezervat în Sesiunea I și vor fi eliminați din concurs.

Eventualele locuri rămase vacante ca urmare a neînmatriculării candidaților pre-admiși vor fi disponibilizate pentru Sesiunea a II-a concursului de admitere.

SESIUNEA II – ADMITERE

Această sesiune este adresată candidaților care au absolvit liceul și au promovat Examenul național de Bacalaureat. Evaluarea performanțelor candidaților înscriși la această sesiune și ierarhizarea în vederea admiterii se face exclusiv pe baza rezultatelor obținute la Bacalaureat.

Faza I - ÎNSCRIERE

Componența dosarului de concurs pentru înscrierea în această sesiune este descrisă în Anexa VII.

În Sesiunea II, un candidat se poate înscrie la o singură facultate din UPB și poate formula opțiuni pentru toate domeniile respectivei facultăți. In plus, în această sesiune, candidatul poate face și opțiuni pentru redistribuirea la alte facultăți pe locurile rămase libere, în ordinea preferințelor. La redistribuire vor participa candidații care îndeplinesc baremul minim de admitere, dar nu au fost admiși la facultatea la care au dat concurs (facultate de bază) având media mai mică decât media ultimului candidat admis. Redistribuirea se va face în ordinea opțiunilor și a mediilor, pe locurile rămase libere la facultățile pentru care a optat la înscriere.

Perioada de inscriere este intre 5 iulie 2020 ora 9:00 - 19.05.2020 ora 16:00. Inscrierea se realizeaza pe platforma admitere.pub.ro.

Pentru toți candidații, la probele P1 și P2 (pentru 80% din punctajul total) se vor folosi notele obținute de candidat la disciplinele selectate, dintre probele susținute la Examenul de Bacalaureat. Disciplinele luate în considerare depind de opțiunile candidaților și de specificul facultății de Energetica:

Proba 1 Proba 2
Disciplina NC1
Disciplina NC2
MatematicăNC1=MBacFizică
sau
Informatică
NC2=FBac
sau
NC2=IBac

Pentru toți candidații, la proba P3 (pentru restul de 20% din punctajul total) se va folosi media generală obținută la Examenului de Bacalaureat.

Faza II - ADMITERE

Pentru candidații care au participat la Faza I rezultatele intermediare vor fi prezentate în data de 21 iulie, ora 16:00.

Fiecare candidat poate vizualiza rezultatul obținut în contul său din platforma on-line https://admitere.pub.ro.

Eventualele contestații vor putea fi depuse on- line până la data de 22 iulie, ora 16:00 prin platforma https://admitere.pub.ro.

Rezultatele finale privind admiterea vor fi publicate la data de 23 iulie, ora 16:00.

Faza III – VALIDARE ȘI ÎNMATRICULARE

Pentru a fi admis și înmatriculat candidatul trebuie să fi promovat examenul de Bacalaureat, să fi fost declarat admis în Faza II, să aibă dosarul de admitere complet (cu toate documentele solicitate vezi Anexa VIII), iar datele furnizate la înscriere în Faza I să fie conforme cu documentele originale aduse în Faza III.

Validarea și înmatricularea candidaților se face la sediul facultăților la care aceștia au fost declarați admiși, zilnic, între orele 08:00-16:00, începând cu ziua de 24 iulie, ora 8:00 și terminând pe 28 iulie, ora 16:00. Detalii suplimentare pentru această Fază vor fi disponibile în curând.

În data de 29 iulie, ora 12:00 vor fi afișate listele cu candidații admiși (inclusiv prin redistribuire) și înmatriculați în Sesiunea II.

Candidații declarați admiși sau admiși prin redistribuire și care nu s-au înmatriculat în Faza III vor pierde locul rezervat în Sesiunea II și vor fi eliminați din concurs.

Eventualele locuri rămase vacante ca urmare a neînmatriculării candidaților admiși vor fi disponibilizate pentru Sesiunea a III a concursului de admitere.

SESIUNEA III – ADMITERE-COMPLETARE

După finalizarea înmatriculării din Sesiunea II, Comisia centrală și Comisiile locale de admitere stabilesc eventualele locuri vacante pentru fiecare dintre facultăți. Pentru ocuparea acestora, prin decizia Consiliului de Administrație al UPB, se poate organiza Sesiunea III – Admitere-completare. Structura, calendarul și organizarea acestei noi sesiuni, în condițiile specifice din vara anului 2020, vor fi publicate, în timp util, în această secțiune și la fiecare facultate implicată.