Avizier electronic

HS_161 - Metodologia privind organizarea studiilor de licență, masterat și doctorat în semestrul II al anului universitar 2020-2021

Ghidurile destinate studentilor pentru activitatile on-line din acest semestru si pentru folosirea platformelor my.upb.ro si cea de ticketing se pot consulta folosind urmatorul link: https://my.upb.ro/ghid-studenti

Organizarea studiilor de licență, masterat și doctorat pentru anul universitar 2020-2021

R E G U L A M E N T privind organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ universitar de licenţă în Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

R E G U L A M E N T privind organizarea şi funcţionarea procesului de învăţământ în cadrul Studiilor Universitare de MASTERAT din Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

Hotararea de Senat privind desfășurarea și finalizarea activităților didactice din semestrul II, an universitar 2020-2021 în Universitatea Politehnica din București