Avizier electronic

Activitățile didactice programate pentru perioada săptămânilor 9, 10 și 11 ale anului universitar 2020-2021 se vor desfășura exclusiv on-line, conform Hotărârii Senatului nr. 124/26.11.2020.


Ghidurile destinate studentilor pentru activitatile on-line din acest semestru si pentru folosirea platformelor my.upb.ro si cea de ticketing se pot consulta folosind urmatorul link: https://my.upb.ro/ghid-studenti

Organizarea studiilor de licență, masterat și doctorat pentru anul universitar 2020-2021

R E G U L A M E N T privind organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ universitar de licenţă
în Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

R E G U L A M E N T privind organizarea şi funcţionarea procesului de învăţământ în cadrul Studiilor Universitare de MASTERAT din Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti


1. Anunț achiziţie de servicii de consultață- activități de consiliere profesională şi orientare în carieră  - invitație de participare

În baza Acordului de Grant nr. 366/SGU/SS/III din10.09.2020, încheiat cu Ministerul Educației Naționale (MEN) - Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (UMPFE), Facultatea de Energetică – Universitatea POLITEHNICA din BUCUREŞTI a accesat în cadrul Schemei de Granturi pentru Universități derulate în cadrul Proiectul privind Învățământul Secundar - ROSE un grant în valoare de 697.934,00 Lei pentru implementarea subproiectului -Asigurarea acCEsului la învățământ de calitate în domeniul ingineriei ENERGetice-ACE-ENERGY și intenționează să utilizeze o parte din fonduri pentru desfăşurarea activităților A.VI. Activități de consiliere profesională și orientare în carieră (O carieră de succes în ingineria energetică).

 Facultatea de Energetică – Universitatea POLITEHNICA din BUCUREŞTI invită consultanți eligibili (”Consultanți”) să-și exprime interesul de a participa la competiție în vederea prestării Serviciilor. Consultanții interesați vor transmite informații prin care să demonstreze că dețin calificările solicitate și experiență relevantă pentru a presta serviciile.

Vor fi selectați 2 specialiști (expert consiliere profesională şi orientare în carieră asociație profesională) în conformitate cu metoda Selecția Consultanților Individuali definită în Ghidul de implementare, parte a Manualului de granturi, publicat pentru Schema de granturi pentru Universități din cadrul Proiectului privind Învățământul Secundar – ROSE, pe site-ul http://www.proiecte.pmu.ro/ROSE/.

Informaţii suplimentare referitoare la serviciile solicitate sunt menţionate în  “Termenii de referinţă”.


2. Anunț achiziție servicii de consultață- 8 studenți tutori, anul I de implementare -  invitatie de participare

În baza Acordului de Grant nr. 366/SGU/SS/III / 10.09.2020, încheiat cu Ministerul Educației Naționale (MEN) - Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (UMPFE), Facultatea de Energetică – Universitatea POLITEHNICA din BUCUREŞTI a accesat în cadrul Schemei de Granturi pentru Universități derulate în cadrul Proiectul privind Învățământul Secundar - ROSE un grant în valoare de 697.934,00 Lei pentru implementarea subproiectului -Asigurarea acCEsului la învățământ de calitate în domeniul ingineriei ENERGetice-ACE-ENERGY și intenționează să utilizeze o parte din fonduri pentru desfăşurarea activităților A.III- Activități de îndrumare și sprijin – tutorat şi A.VII.2-Vizite de studiu.

Facultatea de Energetică – Universitatea POLITEHNICA din BUCUREŞTI invită consultanți eligibili (”Consultanți”) să-și exprime interesul de a participa la competiție în vederea prestării Serviciilor. Consultanții interesați vor transmite informații prin care să demonstreze că dețin calificările solicitate și experiență relevantă pentru a presta serviciile.

Vor fi selectatați 8 Consultanți (tutori studenți) în conformitate cu metoda Selecția Consultanților Individuali definită în Ghidul de implementare, parte a Manualului de granturi, publicat pentru Schema de granturi pentru Universități din cadrul Proiectului privind Învățământul Secundar – ROSE, pe site-ul www.proiecte.pmu.ro/ROSE/.

Informaţii suplimentare referitoare la serviciile solicitate sunt menţionate în „Invitația de participare” și “Termenii de referinţă”.