Avizier electronic

Modul de desfășurare al activităților didactice în perioada 11-29 octombrie 2021

In perioada 11 octombrie 2021 – 29 octombrie 2021 toate activitățile didactice (cursuri, laboratoare, seminarii și proiecte) se vor desfășura în regim online.

Consiliile facultăților pot aproba, cu consultarea cadrelor didactice, desfășurarea activităților didactice de la laboratoare, cu prezența fizică a cadrelor didactice și studenților.

Deciziile Consiliilor facultăților se vor comunica studenților cu cel puțin 24 de ore în avans și se vor publica pe site-ul fiecărei facultăți și la avizier.


HS_296_Modificare la HS_266 – Metodologia de organizare a studiilor universitare de licență, masterat și doctorat în semestrul I din anul universitar 2021-2022


ANUNȚ SELECȚIE GRUP ȚINTĂ

În perioada 4-18 octombrie 2021 are loc selecția pentru grupul țintă al proiectului

Asigurarea acCEsului la învaţământ de calitate în domeniul ingineriei ENERGetice

ACE - ENERGY

UN PROIECT CU ȘI PENTRU STUDENȚII DIN ANUL I!


Semnarea contractelor de studii se va face conform programării pe grupe. Vă rugăm să respectați această programare, în vederea asigurării normelor sanitare în vigoare. Programarea este afișată aici!


Stimați studenți!

Având în vedere contextul actual în care ne vom desfășura activitatea, dorim să precizăm următoarele:

1. Facultatea de Energetică transmite informații oficiale prin următoarele canale de comunicare: site-ul facultății, mesaje transmise prin intermediul platformei Microsoft Teams, mesaje electronice transmise prin platforma de studenti.pub.ro.

2. Vă rugăm să verificați faptul că în platforma studenti.pub.ro aveți numărul de telefon și adresa de            e-mail corecte.

3. Desfășurarea activității didactice se face conform Metodologiei de organizare a studiilor universitare de licență, masterat și doctorat în semestrul I din anul universitar 2021 – 2022, aprobată de Senat prin HS nr.266/30.09.2021.

Activitatea didactică se va desfășura astfel:

Studii universitare de licență:

 • Cursuri – online prin platforma Microsoft Teams;

 • Aplicații (seminar, laborator, proiect) – fizic, conform orarului

Studiile universitare de masterat se vor desfășura integral în sistem on-line.

Activitatea didactică va avea ca suport platformele curs.upb.ro/2021, bazată pe Moodle și Microsoft Teams.

Suportul de curs, precum și materialele didactice specifice pentru seminar/laborator/proiect pentru săptămâna aferentă cursului respectiv, inclusiv temele de casă sau temele de proiect, acolo unde există, sunt încărcate de cadrele didactice pe platforma curs.upb.ro/2021.

Pentru toate activitățile ce urmează a se desfășura în sediul Facultății de Energetică se vor respecta măsurile pentru prevenire îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 (mască obligatorie ce acoperă nasul și gura, dezinfectare spații, dezinfectare mâini etc.). Vă rugăm să urmați circuitele funcționale și să păstrați măsurile de distanțare!

4. Orice problemă privind accesarea diferitelor platforme oferite de UPB se rezolvă prin deschiderea unui tichet în platforma  https://support.upb.ro

5. Pentru buna desfășurare a activității în cadrul universității aveți la dispoziție mai multe ghiduri: https://my.upb.ro/ghid-studenti

6. Adeverințele de student pot fi solicitate și direct prin e-mail secretarei de an.

Atunci când trimiteți mesaj cu solicitarea, vă rugăm să atașați o poză după buletin și să specificați :

 • numele și prenumele,
 • grupa,
 • unde vă este necesară adeverința,
 • dacă o doriți scanată pe e-mail sau o ridicați de la Secretariat.

În curând va fi disponibil pe site-ul facultății un model de cerere.

7. Semnarea contractelor de studii se va face conform programării pe grupe. Vă rugăm să respectați această programare, în vederea asigurării normelor sanitare în vigoare. Programarea este afișată aici!

8. Studenții pot transmite mesaje către Secretariat astfel:

 • An I Licență – secretar Raluca Dogaru (raluca.nicolau@upb.ro)
 • Anul II Licență – secretar Rodica Turbatu (rodica.turbatu@upb.ro)
 • Anul III Licență – secretar Luminita Varga (luminita.varga@upb.ro)
 • Anul IV Licență – secretar Catalina Ilie (elena_catalina.ilie@upb.ro)
 • Anul I și II Masterat – secretar Ileana Epure (ileana.epure@upb.ro)

9. Informațiile referitoare la depunerea dosarelor pentru bursa socială sunt afișate pe site-ul facultății la pagina http://www.energ.pub.ro/studenti_burse.html .

10. Pentru plata taxelor de școlarizare sau refacere disciplină vă rugăm să accesați pagina http://www.energ.pub.ro/studenti_taxe.html

11. Studenții anului I vor avea repartizați tutori (îndrumători de grupă), cadre didactice ale facultății. Detaliile se găsesc începând de luni 04.10.2021 prin accesarea link-ului http://www.energ.pub.ro/studenti_tutori.html.

Succes în noul an universitar!

Decan,

Prof.dr.ing. Lăcrămioara - Diana ROBESCU