Practica - Studii de Licenta (anul universitar 2018-2019)

Pentru anul universitar 2018-2019, stagiul de practică pentru studenţii anului III ai programelor de studii de licenţă ale Facultăţii de Energetică are durata de 12 săptămâni şi este programat în perioada 17.06.2019-06.09.2019, după cum urmează:

  • în perioada 17.06.2019-30.08.2019 activitatea se desfăşoară la Partenerul de practică;
  • în săptămâna 02.09.2019-06.09.2019 are loc colocviul de practică în Facultatea de Energetică.

Stagiul de practică se desfăşoară în mod individual la un Partener de practică, care poate fi o instituţie sau o persoană juridică având capacitatea de a participa la procesul de instruire practică a studentului.

Pe baza unei Adrese către partenerul de practică, emisă de Facultatea de Energetică, studenţii primesc acordul efectuării stagiului de practică la diverşi agenţi economici care desfăşoară activitatea în domenii conexe domeniului de care aparţin programele de studii. Pentru agenţii economici care şi-au exprimat acordul verbal de primire a studenţilor în practică, nu mai este necesară completarea Adresei către partenerul de practică.

Plecând de la acordul (scris sau verbal) primit de la agenţii economici, Facultatea de Energetică încheie cu fiecare agent economic o Convenţie cu partenerul de practică, în care sunt prevăzute obiectivul, durata şi obligaţiile parţilor. Această Convenţie se va încheia o singură dată, în două exemplare, pentru toţi studenţii care vor efectua stagiul de practică la acelaşi Partener de practică.

Modalităţile de derulare şi conţinutul stagiului de pregătire practică sunt descrise în Convenţia-cadru privind efectuarea stagiului de practică, încheiată între Facultatea de Energetică, Partenerul de practică şi Student. Această convenţie se va încheia în trei exemplare pentru fiecare student. Obiectivele educaţionale ce urmează a fi atinse, competenţele ce urmează a fi obţinute prin stagiul de practică, precum şi modalităţile de derulare a stagiului de practică sunt descrise în Portofoliul de practică (anexă la Convenţia-cadru).

La încheierea stagiului de practică, Partenerul de practică, prin tutorele desemnat, emite un Atestat de practică pentru fiecare student practicant. Verificarea cunoştinţelor dobândite de studenţi în activitatea de practică se efectuează în ultima săptămână alocată stagiului de practică. Pe baza Raportului de practică, o comisie constituită din cadre didactice ale Facultăţii de Energetică şi reprezentanţi ai Partenerilor de practică analizează şi evaluează activitatea desfăşurată în cadrul stagiului de practică.

Toate informaţiile cerute în documentele de practică vor fi completate la calculator, cu excepţia datei care poate fi completată de mână în momentul semnării documentelor.

Nu se acceptă convenţiile de practică cu partea de semnături pe pagină goală.

Documentele de practică se semnează şi se înregistrează mai întâi la Facultatea de Energetică şi apoi la Partenerul de practică. Convenţia-cadru privind efectuarea stagiului de practică, semnată de Student şi de Cadrul didactic supervizor şi Convenţia cu partenerul de practică (dacă este cazul) se depun pentru semnare şi înregistrare la secretariatul decanatului Facultăţii de Energetică. După semnarea şi înregistrarea la Partenerul de practică, câte un exemplar din cele două convenţii va fi predat Cadrului didactic supervizor.

Înainte de începerea stagiului de practică, studenţii practicanţi vor participa la o instruire colectivă privind normele de securitate a muncii pe timpul deplasării pentru efectuarea stagiului de practică la partenerii de practică. La finalul acestei acţiuni, fiecare student va semna în tabelul nominal de instruire şi va completa şi semna Declaraţia pe proprie răspundere privind traseul de deplasare la / de la partenerul de practică.

Toate documentele de practică trebuie semnate şi înregistrate până la data de 01.06.2019. După această dată nu se mai semnează nici un document.


Specializarea
Energetica si Tehnologii Nucleare (ETN)
Specializarea
Hidroenergetica (HE)
Sl. dr. ing. Gabriel Pavel
Tel.: 021 402 9511
Email: gabriel.pavel@upb.ro
Conf. dr. ing. Georgiana Dunca
Tel: 021 402 9523
Email: georgiana.dunca@upb.ro

Specializarea
Ingineria Sistemelor Electroenergetice (ISE)
Specializarea
Managementul Energiei (ME)
Conf. dr. ing. Ion Tristiu
Tel: 021 410 4705
Email: ion_tristiu@yahoo.com
Conf. dr. ing. Eduard Minciuc
Tel: 021 402 9390
E-mail: eduard.minciuc@energ.pub.ro

Specializarea
Termoenergetica (TE)
Specializarea
Informatica Industriala (II)
S.l.. dr. ing. Diana Tutica
Tel: 021 402 9390
E-mail: diana.tutica@upb.ro
Conf. dr. ing. Lucian Toma 
Tel: 0724 71 16 61
Email: lucian.toma@upb.ro

Specializarea
Ingineria si Protectia Mediului in Industrie (IM)*

*studentii de anul III IM vor trece in Portofoliul de practica, la punctul 16.  Modul de pregatire, Pregatire in domeniul Ingineria Mediului
Specializarea
Inginerie Economica in domeniul Electric, Electronic si Energetic (IEC)
Sl. dr. ing. Mihaela Diminescu
Tel: ...
Email: mihaela.diminescu@upb.ro

Sl. dr. ing. Ionut Istrate Bitir 
Tel: 021 402 9401
Email: -

Practica - Studii de Master

Pentru anul universitar 2018-2019, stagiul de practică a studenţilor are o durată de 4 săptămâni (28 ore/săptămână) şi se va desfăşura în perioada 18.02.2019 – 17.05.2019, max. 6 ore/zi. Colocviul de practică are loc în perioada 20.05.2019 – 24.05.2019.

Stagiul de practică se desfăşoară în mod individual la un Partener de practică, care poate fi o instituţie sau o persoană juridică având capacitatea de a participa la procesul de instruire practică a studentului.

Pe baza unei Adrese către partenerul de practică, emisă de Facultatea de Energetică, studenţii primesc acordul efectuării stagiului de practică la diverşi agenţi economici care desfăşoară activitatea în domenii conexe domeniului de care aparţin programele de studii.

Plecând de la acordul primit de la agenţii economici, Facultatea de Energetică încheie cu fiecare agent economic o Convenţie cu partenerul de practică, în care sunt prevăzute obiectivul, durata şi obligaţiile parţilor. Această Convenţie se va încheia o singură dată, în două exemplare, pentru toţi studenţii care vor efectua stagiul de practică la acelaşi Partener de practică.

Modalităţile de derulare şi conţinutul stagiului de pregătire practică sunt descrise în Convenţia-cadru privind efectuarea stagiului de practică, încheiată între Facultatea de Energetică, Partenerul de practică şi Student. Această convenţie se va încheia în trei exemplare pentru fiecare student. Obiectivele educaţionale ce urmează a fi atinse, competenţele ce urmează a fi obţinute prin stagiul de practică, precum şi modalităţile de derulare a stagiului de practică sunt descrise în Portofoliul de practică (anexă la Convenţia-cadru) şi în Tema de practică.

La încheierea stagiului de practică, Partenerul de practică, prin tutorele desemnat, emite un Atestat de practică pentru fiecare student practicant. Verificarea cunoştinţelor dobândite de studenţi în activitatea de practică se efectuează în săptămâna alocată colocviului de practică. Pe baza Raportului de practică, o comisie comună constituită din reprezentanţi ai Partenerului de practică şi ai Facultăţii de Energetică analizează şi evaluează activitatea desfăşurată în cadrul stagiului de practică.

Toate informaţiile cerute în documentele de practică vor fi completate la calculator, cu excepţia datei care poate fi completată de mână în momentul semnării documentelor.

Documentele de practică se semnează şi se înregistrează mai întâi la Facultatea de Energetică şi apoi la Partenerul de practică. Convenţia-cadru privind efectuarea stagiului de practică împreună cu Tema de practică, semnate de Student şi de Cadrul didactic supervizor şi Convenţia cu partenerul de practică (dacă este cazul) se depun pentru semnare şi înregistrare la secretariatul decanatului Facultăţii de Energetică. După semnarea şi înregistrarea la Partenerul de practică, câte un exemplar din cele două convenţii şi Tema de practică va fi predat Cadrului didactic supervizor.

Înainte de începerea stagiului de practică, studenţii practicanţi vor participa la o instruire colectivă privind normele de securitate a muncii pe timpul deplasării pentru efectuarea stagiului de practică la partenerii de practică. La finalul acestei acţiuni, fiecare student va semna în tabelul nominal de instruire şi va completa şi semna Declaraţia pe proprie răspundere privind traseul de deplasare la / de la partenerul de practică.

Toate documentele de practică trebuie semnate şi înregistrate până cel târziu la data de 15.04.2019. După această dată nu se mai semnează nici un document.


Master
Informatica Aplicata in Energetica (MS11)
Master
Ingineria Sistemelor Electroenergetice (MS2)
Prof. dr. ing. Marian Costea
Tel: 021 402 9496
Email: costea@el.poweng.pub.ro
Prof. dr. ing. Ion Tristiu
Tel: 021 410 4705
Email: ion_tristiu@yahoo.com

Master
Sisteme Termoenergetice (MS3)
Master
Eficienta Energetica (MS4)
Conf. dr. ing. Victor Cenusa
Tel: 021 402 9434
Email: victor.cenusa@energ.pub.ro
Prof. dr. ing. Roxana Patrascu
Tel.: ...
E-mail: op3003@yahoo.com

Master
Inginerie Nucleara (MS5)
Master
Hidraulica Tehnica si Hidroenergetica (MS6)
Prof. dr. ing. Daniel Dupleac
Tel: 021 402 9794
Email: danieldu@cne.pub.ro
Prof. dr. ing. Sanda Carmen Georgescu
Tel: 021 402 9705
Email: carmen.georgescu@upb.ro

Master
Ingineria Mediului in Energetica (MS7*)
*studentii de la MS7 vor trece in Portofoliul de practica, la punctul 16.  Modul de pregatire, Pregatire in domeniul Ingineria Mediului
Master
Managementul Sistemelor Energetice (MS8)
Prof. dr. ing. Lacramioara Diana Robescu
Tel: 021 402 9493
Email: diana.robescu@upb.ro
Conf. dr. ing. Virgil Dumbrava
Tel: 021 402 9389
Email: v_dumbrava@yahoo.com

Master
Surse Regenerabile de Energie (MS9)
Master
Managementul Mediului si Dezvoltare Durabila (MB1*)
*studentii de la MB1 vor trece in Portofoliul de practica, la punctul 16.  Modul de pregatire, Pregatire in domeniul Ingineria Mediului
Conf. dr. ing. Constantin Ionescu
Tel: 021 402 9638
Email: cristi.ionescu@energy.pub.ro
Prof. dr. ing. Lacramioara Diana Robescu
Tel: 021 402 9493
Email: diana.robescu@upb.ro