Anunturi

DECIZIE

referitoare la promovarea anilor de studii

 
Biroul Executiv de Conducere al Facultății de Energetică întrunit în data de 18.09.2020 a aprobat următoarele:

  • Studenții înmatriculați în anul III - domeniul Inginerie Energetică - în anul universitar 2020-2021 care nu întrunesc baremul de promovare a anului, au posibilitatea să solicite schimbarea specializării în limita locurilor disponibile la specializarea nou solicitată. În cazul schimbării specializării se vor echivala doar PC la disciplinele ce se regăsesc în planurile de învățământ ale noii specializări. 
  • Studenții din anii I, II sau III care repetă anul şi doresc să-și treacă în contractul de studii discipline în avans (din anul superior), o pot face doar în următoarele condiții:
  • Numărul de puncte de credit aferente disciplinelor luate în avans nu va depăși diferența dintre 60 PC și totalul PC corespunzătoare disciplinelor nepromovate din anul în care este înmatriculat și al disciplinelor restante din anii inferiori (Ex: dacă un student din anul III care a acumulat 141 PC din cele 180 PC, are posibilitatea să-și treacă în contractul de studiu maximum 20 PC din anul IV);
  • Trecerea în avans a disciplinelor (obligatorii sau opţionale) se poate face doar pentru anul de studiu superior anului în care este înmatriculat (Ex: un student care repetă anul II poate lua în avans doar discipline obligatorii şi/sau opţionale din anul III).
  • Studenții care repetă anul de studiu sunt obligați să depună la secretariatul facultății o cerere în acest sens.

 
 
Decan,
Prof. dr. ing. Diana ROBESCU


DECIZIE

referitoare la baremurile de promovare a anilor de studiuREPARTIZAREA PE SPECIALIZĂRI A STUDENŢILOR DIN ANUL II ÎNMATRICULAŢI LA DOMENIUL INGINERIE ENERGETICĂ

Lista studenţilor care au finalizat anul II, repartizaţi pe specializări, este afişată la avizierul Secretariatului şi pe platforma Moodle la secţiunea “Repartizare specializări anul II”.

Listele au fost verificate încă o dată şi rămân aşa cum au fost afişate iniţial. Repartizarea studenţilor pe specializări a fost făcută conform procedurii anunţate în luna mai 2020.

În urma analizei a 105 mesaje/contestaţii trimise, conducerea Facultăţii de Energetică menţionează următoarele:

  • Repartizarea a fost făcută conform procedurii aprobate.
  • Transferurile de la o specializare la alta se vor analiza individual când există 2 studenţi care doresc să facă schimb între ei cu specializările la care au fost repartizaţi. În acest sens acei stundeţi trebuie să trimită un mesaj pe adresa de email a secretariatului facultăţii până pe data de 16.09.2020 orele 14.00.
  • În măsura posibilităţilor o să se ţină cont de dorinţele exprimate la repartizarea studenţilor pe grupe din cadrul aceleeaşi specializări.

Profesor dr. inginer Basarab Dan GUZUN

1947 - 2020

Absolvent al Facultății de Energetică in 1977, a obținut titlul de doctor inginer în Electroenergetică - Centrale electrice, sub conducerea prof. Constantin Dinculescu.

Între 1970-2012 a activat ca titular la Catedra de Centrale Electrice (actualul Departament de Producere și Utilizare a Eenergiei) din Facultatea de Energetică și a urcat toate treptele ierarhiei didactice (asistent universitar, şef lucră,ri conferentiar, profesor din 1997). Între aceștia, 5 ani au fost petrecuți la PIF-Montaj/ Turceni și mentenanță PRAM/ CHE Valea Sebeșului. În anul 2010 a devenit conducător de doctorat, specialitatea Electroenergetica - Centrale electrice.

A contribuit la formarea a peste 32 generații de ingineri în domeniul părții electrice a centralelor (CE, CHE, CNE) și stațiilor, precum și automatizării și reglării CHE.

A participat direct la realizarea a trei laboratoare din Facultatea de Energetică: PECS- Partea Electrică a Centralelor și Stațiilor, Echipamente electrice, Curenți tari. 

Experiența profesională bogată din laborator, la probe în centrale electrice, direct pe șantiere de montaj – PIF, sau la lucrări de mentenanță PRAM, s-a concretizat prin contracte, brevete și numeroase publicații.

Să-i fie odihna vesnică!


Profesor dr.ing. Victor Athanasovici

1941 - 2020

Astazi a plecat dintre noi unul dintre cei mai importanti specialisti ai Romaniei in domeniile termoficarii si eficientei energetice, profesorul dr.ing. Victor Athanasovici. Creator de scoala stiintifica in aceste domenii, este autorul unor carti  care vor ramane pentru specialisti referinte.. A contribuit la formarea a peste 50 de promotii de ingineri energeticieni in Politehnica din Bucuresti si a unui mare numar de doctori, care l-au avut indrumator. Si-a iubit studentii si colaboratorii, daruindu-se in intregime stiintei, scolii si familiei. L-am cunoscut in urma cu 52 de ani cand am imbratisat impreuna profesia de dascal si de atunci ne-a legat o prietenie sincera. A plecat prea repede dintre noi si a lasat un gol de neinlocuit atat in familie, cat si in departamentul de Producere si Utilizare a Energiei , in facultatea de Energetica si  in comunitatea energeticienilor din Romania.

Sincere condoleante familiei si sa ne rugam ca Dumnezeu sa-l odihneasca in pace!

Prof.dr.ing Adrian Badea